نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

SGD (۲ تصویر)

-- •تولـدت مبارک💜 🌿 •امروز ینی ۱۵ تیر تولدِ یکی از موجوداتِ خعلی دوس‌داشت‍🍚‍نیِ جهانِ:) -کسی ک من خیلی دوسش دارم و ناراحتیُ شادیش برام مهمه☁ •سوگند اُمیدوارم همیشه تو زندگیت شاد باشی و هیچوقت ...

-- •تولـدت مبارک💜 🌿 •امروز ینی ۱۵ تیر تولدِ یکی از موجوداتِ خعلی دوس‌داشت‍🍚‍نیِ جهانِ:) -کسی ک من خیلی دوسش دارم و ناراحتیُ شادیش برام مهمه☁ •سوگند اُمیدوارم همیشه تو زندگیت شاد باشی و هیچوقت اُمیـدتُ از دست ندی🍃 •وَ ازت میخوام ک مثل قبلا،آینـده و همیشه دربرابر سختیا وُ ...

۱۵ تیر 1398
31
-نکند فکر کنی؛ -در دل من یآد تو نیست؛ -گوش کن نبض دلم، -زمزمه اش با تو یکی ست! #hbd #sgd #msa #baek #chan

-نکند فکر کنی؛ -در دل من یآد تو نیست؛ -گوش کن نبض دلم، -زمزمه اش با تو یکی ست! #hbd #sgd #msa #baek #chan

۱۵ تیر 1397
52