نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

Lyuna (۱۱ تصویر)

Being in love is when she looks at you and says: I would like to be a cannibal. عاشق بودن زمانیه که اون بهت نگاه میکنه و میگه : دلم میخواست آدم خور باشم #Lyuna ...

Being in love is when she looks at you and says: I would like to be a cannibal. عاشق بودن زمانیه که اون بهت نگاه میکنه و میگه : دلم میخواست آدم خور باشم #Lyuna #Jimin

۳۱ شهریور 1397
7K
👅💏 Come here baby #Lyuna #Jimin

👅💏 Come here baby #Lyuna #Jimin

۱۴ شهریور 1397
4K
You're my midnight sunshine lady You're my guiding light You're the brightest star I'll ever see And though the day is dark and cloudy I'm gonna e all right When my midnight sunshine touches me ...

You're my midnight sunshine lady You're my guiding light You're the brightest star I'll ever see And though the day is dark and cloudy I'm gonna e all right When my midnight sunshine touches me Shel Silverstein تو خورشید درخشان نیمه شبم هستی شمع فروزان راهنمای من. درخشانترین ستاره‌ای هستی ...

۱۰ مرداد 1397
8K
+ هَمـــیشه بــاور کَردنــشـ بَرامـ سَخت بود... -باوَر کَردَنـ چیـ؟؟ +اینـ کـِ دوسَـــمـ داری یا نَ... -نَ +-_- -دیوونه مَنــ عاشِقــتَمـ... #Jimin #Lyuna #Jiyuna

+ هَمـــیشه بــاور کَردنــشـ بَرامـ سَخت بود... -باوَر کَردَنـ چیـ؟؟ +اینـ کـِ دوسَـــمـ داری یا نَ... -نَ +-_- -دیوونه مَنــ عاشِقــتَمـ... #Jimin #Lyuna #Jiyuna

۲۷ فروردین 1397
8K
I kiss you Jiyuna(real) #Jimin #Lyuna

I kiss you Jiyuna(real) #Jimin #Lyuna

۹ فروردین 1397
6K
Lyuna style #Kpop #Lyuna استایلم چطوره؟؟؟؟؟ کامنت پلیز...... (هر کی کامنت نذاره ..... است.)

Lyuna style #Kpop #Lyuna استایلم چطوره؟؟؟؟؟ کامنت پلیز...... (هر کی کامنت نذاره ..... است.)

۴ فروردین 1397
6K
#Jimin #Lyuna

#Jimin #Lyuna

۴ فروردین 1397
5K
* × * happy birthday #lyuna #birthday
عکس بلند

* × * happy birthday #lyuna #birthday

۱۲ اسفند 1396
5K
forever)hian and lyuna) #hian #lyuna

forever)hian and lyuna) #hian #lyuna

۱۰ اسفند 1396
3K
As days go by, my feelings get stronger To be in ur arms, I can’t wait any longer Look into my eyes & u’ll see that it’s true Day & Night my thoughts r of ...

As days go by, my feelings get stronger To be in ur arms, I can’t wait any longer Look into my eyes & u’ll see that it’s true Day & Night my thoughts r of U.. هرچیــ که روزها میگذرنــ، احساسات منــ قویـ تر میشه برای در آغوشــِ تو بودنـ. ...

۵ اسفند 1396
4K
به چشمانت خیره می شوم . . . برق چشمانت هوش از سرم می برد ، گویی شرابی هفت ساله نوشیده باشم تو کیستی که اینگونه مرا مست و مدهوش خود کرده ای ؟ نمیدانم ...

به چشمانت خیره می شوم . . . برق چشمانت هوش از سرم می برد ، گویی شرابی هفت ساله نوشیده باشم تو کیستی که اینگونه مرا مست و مدهوش خود کرده ای ؟ نمیدانم . . . بی گمان تو زاده ی عشقی و من مجنون و شیدای تو ...

۱۹ بهمن 1396
3K