نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

Love (۱۸۹۱ تصویر)

آخه تو چرا اینقدر جیگری 😍 😓 😘 #v#love

آخه تو چرا اینقدر جیگری 😍 😓 😘 #v#love

۱۰ ساعت پیش
1K
بازم شروع میشه[💀 🙉 ] طراحی کردن اسمت[👽 🙈 🔥 ] وسط کتابام[👅 👑 ❤ ] #عاشقانه#عشق#love#علیـصبآ

بازم شروع میشه[💀 🙉 ] طراحی کردن اسمت[👽 🙈 🔥 ] وسط کتابام[👅 👑 ❤ ] #عاشقانه#عشق#love#علیـصبآ

۱ روز پیش
7K
تیکهـِ کَلآمِشـ🌵:یِ دونه دُوسِتـ❤️‍🌈 دآرَم وَلیـ مَردونه⭐️.😎 :)اینـ اولینـ جمله یِ🍡 عآشقآنه یِ مآبـُود.💑 #عاشقانه#عشق#love#علیـصبآ

تیکهـِ کَلآمِشـ🌵:یِ دونه دُوسِتـ❤️‍🌈 دآرَم وَلیـ مَردونه⭐️.😎 :)اینـ اولینـ جمله یِ🍡 عآشقآنه یِ مآبـُود.💑 #عاشقانه#عشق#love#علیـصبآ

۲ روز پیش
9K
یِ شَبآییِـ کِ نیست..🌙 ⭐️.. حآلِ مَنـ روبِ رآه🌵🕸 تـُ میکُنیـ اینـ دِلُ رورآستـ😍❤️‍ #عاشقانه#عشق#love#علیـصبآ

یِ شَبآییِـ کِ نیست..🌙 ⭐️.. حآلِ مَنـ روبِ رآه🌵🕸 تـُ میکُنیـ اینـ دِلُ رورآستـ😍❤️‍ #عاشقانه#عشق#love#علیـصبآ

۳ روز پیش
11K
دَراَلِفبآیِـــ عآشِقیـ💏💋ـ نَقشِ اَوَلُ وآخَــ🖕🌷ـــر دوحَرفـِ{تـو}ستـ.🙋❤️‍ بآقِیِـ حُروُفـ...🎊. سِیآهِیـِ لَشکَرَند .🌵🌈 . . #عاشقانه#عشق#love#علیـصبآ

دَراَلِفبآیِـــ عآشِقیـ💏💋ـ نَقشِ اَوَلُ وآخَــ🖕🌷ـــر دوحَرفـِ{تـو}ستـ.🙋❤️‍ بآقِیِـ حُروُفـ...🎊. سِیآهِیـِ لَشکَرَند .🌵🌈 . . #عاشقانه#عشق#love#علیـصبآ

۳ روز پیش
10K
have #you, that's all I #need^^💕🖇🌴 مَن [ طُ ] رو دارَم این هَمٍه چیزیِه کِ میخام^^💞📯💧🏹. #عاشقانه#عشق#love#علیـصبآ

have #you, that's all I #need^^💕🖇🌴 مَن [ طُ ] رو دارَم این هَمٍه چیزیِه کِ میخام^^💞📯💧🏹. #عاشقانه#عشق#love#علیـصبآ

۳ روز پیش
8K
#خدا #God #الله #allah #عشق #Love #حب

#خدا #God #الله #allah #عشق #Love #حب

۳ روز پیش
5K
ali:صبآ😁💤 me:جآنم😍 ali:تَمـُومِشـ کُنـ خآنومیـ نآرآحتیتـ 🌵🚭نآرآحتیآیِ مَنهـِ حآلِ خرآبتـ حآلِ خرآبَمهـِ تَمـُو..مِشـ کُنـ💊💉.... فقط.زِنده بمونـ💦/تنهآمـ نزار فقطـ زندهِ بمونـ...........😿💏 {خیلیـ بَدهـِ بِگهـِ صبآییمـ🙅👑 تا چندروزدیگهـِ خوبـ خوبـ 😽 👌 میشی یآدَم نرفتهـ هآ....خیلی بَدِ ...

ali:صبآ😁💤 me:جآنم😍 ali:تَمـُومِشـ کُنـ خآنومیـ نآرآحتیتـ 🌵🚭نآرآحتیآیِ مَنهـِ حآلِ خرآبتـ حآلِ خرآبَمهـِ تَمـُو..مِشـ کُنـ💊💉.... فقط.زِنده بمونـ💦/تنهآمـ نزار فقطـ زندهِ بمونـ...........😿💏 {خیلیـ بَدهـِ بِگهـِ صبآییمـ🙅👑 تا چندروزدیگهـِ خوبـ خوبـ 😽 👌 میشی یآدَم نرفتهـ هآ....خیلی بَدِ اینُ بآذوقـ بِگهـِ😭💀 چنـد ثآنیهـِ بَعد بِفَهمهـِ....💔.} #عاشقانه#عشق#love#علیـصبآ

۳ روز پیش
8K
#love

#love

۳ روز پیش
8K
#love

#love

۳ روز پیش
8K
#love

#love

۳ روز پیش
8K
#love

#love

۳ روز پیش
5K
وَقتِیـ میخوآمـ بِگَمـ|🙀❣️| دوسِتـ دآرَمـ قَلبَمـ میلَرزهِ |👫❤️|اَز گُفتَنِشـ. وقتیـ بِهِتـ میگَمـدُوسِتـ👧👄دآرَمـ قَلبَمـ آرآمِشـ|💜🍃|میگیر]ـه وَقتآیی کهـ میخوآم|😎🏃|بِبینَمِتـ قَلبَمـ ضرَبآنِ نُرمآلِشُ{😳👻} اَزدَستـ میده میخوآدـبِپَرِ اَز 👁🙈سینَمـ بیرونـ... وقتیـ میبُوسَمـ 💋حِسـ میکُنَمـ📿 مآلِ خودَمیـ ./💏/..مآلِ خودِتَمـ وقتیـ ...

وَقتِیـ میخوآمـ بِگَمـ|🙀❣️| دوسِتـ دآرَمـ قَلبَمـ میلَرزهِ |👫❤️|اَز گُفتَنِشـ. وقتیـ بِهِتـ میگَمـدُوسِتـ👧👄دآرَمـ قَلبَمـ آرآمِشـ|💜🍃|میگیر]ـه وَقتآیی کهـ میخوآم|😎🏃|بِبینَمِتـ قَلبَمـ ضرَبآنِ نُرمآلِشُ{😳👻} اَزدَستـ میده میخوآدـبِپَرِ اَز 👁🙈سینَمـ بیرونـ... وقتیـ میبُوسَمـ 💋حِسـ میکُنَمـ📿 مآلِ خودَمیـ ./💏/..مآلِ خودِتَمـ وقتیـ تُ آغوشمـ میگیری💏🙌ـ حِسـ میکنم دُنیآ مآلِ مَنه🌍🎼،دِلَمـ نِمیخوآداَزَشـ بیرونـ بیآمـ.{👊😢}.دوستـ دآرَم💋 تآآخَرِ عُمرمـ هَمونجآتـُویِ/💑❤️‍/ ...

۳ روز پیش
10K
-I Love you so much baby👼❤🌛 @jiyeon_lisa #suho #me #irene #love

-I Love you so much baby👼❤🌛 @jiyeon_lisa #suho #me #irene #love

۴ روز پیش
8K
عِشقـ یَعنیـ{😻}ـــــ 26_6_1398روزعـ 🌍👑خآصـ عِشقـ یَعنیـ •{❤️‍💋}• 27_7_1399روزِ[👫]تِکرآرنَشُودَنی #عاشقانه#عشق#love#علیـصبآ

عِشقـ یَعنیـ{😻}ـــــ 26_6_1398روزعـ 🌍👑خآصـ عِشقـ یَعنیـ •{❤️‍💋}• 27_7_1399روزِ[👫]تِکرآرنَشُودَنی #عاشقانه#عشق#love#علیـصبآ

۴ روز پیش
11K
Who is Hussein who is the world of all his crazy 😢 این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست #moharram #ashura2017 #shia #moslem #Imam_MAHDI #imam_hossein #azadari #love

Who is Hussein who is the world of all his crazy 😢 این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست #moharram #ashura2017 #shia #moslem #Imam_MAHDI #imam_hossein #azadari #love

۴ روز پیش
5K
I Don't Like Missing You But Still I Do I Don't Like Losing You But Still I Did And The Hardest Part of It All Is That I Know You Won't Come Back نمیخوام دلم ...

I Don't Like Missing You But Still I Do I Don't Like Losing You But Still I Did And The Hardest Part of It All Is That I Know You Won't Come Back نمیخوام دلم واست تنگ بشه ولی هنوزم میشه نمیخوام از دستت بدم ولی دادم و سختترین قسمت ...

۵ روز پیش
4K
Hug me!! It's the best remedy for my pains :) بغلم کن!! این بهترین درمان برای دردهایم است :) #jisoo#love

Hug me!! It's the best remedy for my pains :) بغلم کن!! این بهترین درمان برای دردهایم است :) #jisoo#love

۵ روز پیش
4K
‏من از مرگ نمیترسم فقط از این میترسم که اونم مثل زندگی جالب نباشه #love #عاشقانه #تنهایی #me

‏من از مرگ نمیترسم فقط از این میترسم که اونم مثل زندگی جالب نباشه #love #عاشقانه #تنهایی #me

۵ روز پیش
7K
فشقلیمــُون*[👶👪]* آقآعَ همینـ الآنـ [😸👀]قرآرگذآشتیمـ پوشکـ آشو بآبآیشـ[🏃🍼] عوضش کنهـِ اگه همـ پسر بآشهـِ[👨❣️]اسمش ارشیآس[👻😻] #love#عشق#عاشقانه

فشقلیمــُون*[👶👪]* آقآعَ همینـ الآنـ [😸👀]قرآرگذآشتیمـ پوشکـ آشو بآبآیشـ[🏃🍼] عوضش کنهـِ اگه همـ پسر بآشهـِ[👨❣️]اسمش ارشیآس[👻😻] #love#عشق#عاشقانه

۶ روز پیش
12K