نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

Le_Karrusel (۲ تصویر)

#Le_Karrusel قلمه برگ های زده شده در تاریخ 14 آذر1397 از واریته Le Karrusel امروز شانزدهم اسفند جداسازی و تک نمودن آنها انجام گرفت به حول و قوّه الهی ، از تعداد پنج برگ قلمه ...

#Le_Karrusel قلمه برگ های زده شده در تاریخ 14 آذر1397 از واریته Le Karrusel امروز شانزدهم اسفند جداسازی و تک نمودن آنها انجام گرفت به حول و قوّه الهی ، از تعداد پنج برگ قلمه شده، تعداد بیست و یک گلدان حاصل گردید. #رایحه_بهاری @RayeheBahary

۱۶ اسفند 1397
41
#Le_Karrusel قلمه برگ های زده شده در تاریخ 14 آذر1397 از واریته Le Karrusel امروز شانزدهم اسفند جداسازی و تک نمودن آنها انجام گرفت به حول و قوّه الهی ، از تعداد پنج برگ قلمه ...

#Le_Karrusel قلمه برگ های زده شده در تاریخ 14 آذر1397 از واریته Le Karrusel امروز شانزدهم اسفند جداسازی و تک نمودن آنها انجام گرفت به حول و قوّه الهی ، از تعداد پنج برگ قلمه شده، تعداد بیست و یک گلدان حاصل گردید. #رایحه_بهاری @RayeheBahary

۱۶ اسفند 1397
41