نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

LYRIC (۱ تصویر)

-تو نقطه ی نجآتِ منی، تو پنجره ی امیدِ منی؛ من فقط نیآز دارَم که داشته باشمِت.[👼 🏽 ☁ ️] #LYRIC '✨ #BEST_OF_ME '🌿 #bts #vkook #v #jungkook

-تو نقطه ی نجآتِ منی، تو پنجره ی امیدِ منی؛ من فقط نیآز دارَم که داشته باشمِت.[👼 🏽 ☁ ️] #LYRIC '✨ #BEST_OF_ME '🌿 #bts #vkook #v #jungkook

۱۲ بهمن 1396
112