نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

Jiyuna (۲ تصویر)

میــخــآمـ.. اونــ کَسیــ بآشــَمـ کِ باعــث میــشهـِ .. بِگیــ.. اَز وَقتیــ دیدمشــ..زندگیــمــ تغییـــر کَرد.. #Jiyuna

میــخــآمـ.. اونــ کَسیــ بآشــَمـ کِ باعــث میــشهـِ .. بِگیــ.. اَز وَقتیــ دیدمشــ..زندگیــمــ تغییـــر کَرد.. #Jiyuna

۲۷ فروردین 1397
4K
+ هَمـــیشه بــاور کَردنــشـ بَرامـ سَخت بود... -باوَر کَردَنـ چیـ؟؟ +اینـ کـِ دوسَـــمـ داری یا نَ... -نَ +-_- -دیوونه مَنــ عاشِقــتَمـ... #Jimin #Lyuna #Jiyuna

+ هَمـــیشه بــاور کَردنــشـ بَرامـ سَخت بود... -باوَر کَردَنـ چیـ؟؟ +اینـ کـِ دوسَـــمـ داری یا نَ... -نَ +-_- -دیوونه مَنــ عاشِقــتَمـ... #Jimin #Lyuna #Jiyuna

۲۷ فروردین 1397
8K