نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

Happy_my_birthday (۴ تصویر)

#happy_my_birthday ~(•-•)~

#happy_my_birthday ~(•-•)~

۲۹ مرداد 1397
17
#I_got_alone 🎼 #Happy_my_birthday 🎶

#I_got_alone 🎼 #Happy_my_birthday 🎶

۲۹ دی 1396
130
#Happy_my_birthday چه زودتر در جوانیم پیر شدم و چه زود در جوانی, پیری را دیدم.. جوانیم گذشت با افسوس نبودنها, بودنها و شدنها.... می ترسم وقت پیری ,از من سراغ جوانی را بگیرند,که فقط پیرش ...

#Happy_my_birthday چه زودتر در جوانیم پیر شدم و چه زود در جوانی, پیری را دیدم.. جوانیم گذشت با افسوس نبودنها, بودنها و شدنها.... می ترسم وقت پیری ,از من سراغ جوانی را بگیرند,که فقط پیرش کردم.... اما چه باک, گویم الزایمر دارم جوانی را به یاد ندارم... #28_dey_96

۲۹ دی 1396
132
اِهِمـ *_* میخـواستمـ تــچکُرِ ویــجهـ کنمـ از کساییـ کهـ تفلدمـو کـــلیـ هپـیـ کردنـ : عـــشقم,آقـاییمـ,امیرمـ مرسیـ از تـبریکــهـ عـــاولیتـ :) مچکرآتمـ از مـــامیـ جونمـ (مـــاریـ) که بهتریـــنـ تبریکـُ گُـــفـ ممنونمـ از داداشـ عـلیـِ گُلمـ که ...

اِهِمـ *_* میخـواستمـ تــچکُرِ ویــجهـ کنمـ از کساییـ کهـ تفلدمـو کـــلیـ هپـیـ کردنـ : عـــشقم,آقـاییمـ,امیرمـ مرسیـ از تـبریکــهـ عـــاولیتـ :) مچکرآتمـ از مـــامیـ جونمـ (مـــاریـ) که بهتریـــنـ تبریکـُ گُـــفـ ممنونمـ از داداشـ عـلیـِ گُلمـ که اونـ عکس خوشِلــو درستـ کــَده بـود و همیشــهـ کـــنآرمهـ *_* مرسـیـ از خــآلـهـ زهـرآ با ...

۴ آذر 1394
41