نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

Golestan (۴۷ تصویر)

مُــــــــشْکِلِ تَنهایی خودِتو چِطوری حَــــل کردیــ ؟؟ - دو تا خَــط گِرِفْتَم ، وقــتیــــ دِلَــــمْ تَنگْ شد به خــودَم تِلِفــــُنْ میکُنَم !! #core #golestan

مُــــــــشْکِلِ تَنهایی خودِتو چِطوری حَــــل کردیــ ؟؟ - دو تا خَــط گِرِفْتَم ، وقــتیــــ دِلَــــمْ تَنگْ شد به خــودَم تِلِفــــُنْ میکُنَم !! #core #golestan

۲۸ فروردین 1396
8K
#golestan

#golestan

۱۸ فروردین 1396
2K
Kids have fun at KaboodVal forest. #Gorgan, #Golestan, #Iran. Photo by AmirHosshein Shafaei @amirshafiei71 #everydayGorgan #everydayGolestan #everydayIran #everydayMiddleEast #everydayAsia #everydayEverywhere بچه‌ها در حال تفریح در جنگل کبودوال. #گرگان، #گلستان، #ایران. عکاس: امیرحسین شفیعی

Kids have fun at KaboodVal forest. #Gorgan, #Golestan, #Iran. Photo by AmirHosshein Shafaei @amirshafiei71 #everydayGorgan #everydayGolestan #everydayIran #everydayMiddleEast #everydayAsia #everydayEverywhere بچه‌ها در حال تفریح در جنگل کبودوال. #گرگان، #گلستان، #ایران. عکاس: امیرحسین شفیعی

۱۹ فروردین 1395
1K
Photo by Mojtaba Heydari @mojtaba.heydari.ir for @everydayiran Girls take a selfie by the Caspian Sea, Bandar-e Gaz, Golestan, Iran. Photo curated by @mariearago for @everydaylatinamerica #everydaygolestan #everydayIran #everydaymiddleeast #everydayasia #golestan #everydayeverywhere #caspiansea #iran

Photo by Mojtaba Heydari @mojtaba.heydari.ir for @everydayiran Girls take a selfie by the Caspian Sea, Bandar-e Gaz, Golestan, Iran. Photo curated by @mariearago for @everydaylatinamerica #everydaygolestan #everydayIran #everydaymiddleeast #everydayasia #golestan #everydayeverywhere #caspiansea #iran

۷ فروردین 1395
1K
A bride in Turkman costume. #Gorgan, #Golestan, #Iran. Photo by Javad Maktabi @javad_maktabi #everydayGolestan #everydayGorgam #everydayIran #everydayMiddleEast #everydayAsia #everydayEverywhere عروسِ ترکمن. #گرگان، #گلستان، #ایران. عکاس: جواد مکتبی

A bride in Turkman costume. #Gorgan, #Golestan, #Iran. Photo by Javad Maktabi @javad_maktabi #everydayGolestan #everydayGorgam #everydayIran #everydayMiddleEast #everydayAsia #everydayEverywhere عروسِ ترکمن. #گرگان، #گلستان، #ایران. عکاس: جواد مکتبی

۵ فروردین 1395
1K
People visiting MohammadReza Lotfi's tomb, an Iranian well-known musician, on the first day of Norouz, the beginning of the Iranian new year. #Gorgan, #Golestan, #Iran. Photo by Hamed Barchian @hamedbarchian #everydayGolestan #everydayIran #everydayMiddleEast #everydayAsia #everydayEverywhere ...

People visiting MohammadReza Lotfi's tomb, an Iranian well-known musician, on the first day of Norouz, the beginning of the Iranian new year. #Gorgan, #Golestan, #Iran. Photo by Hamed Barchian @hamedbarchian #everydayGolestan #everydayIran #everydayMiddleEast #everydayAsia #everydayEverywhere مردم اولین روز نوروز به آرامگاه مرد بنام موسیقی ایران، استاد محمدرضا لطفی می‌روند و ...

۳ فروردین 1395
962
A woman feeding her chickens. #Gorgan, #Golestan, #Iran. Photo by Mojtaba Heydari @mojtaba.heydari.ir #everydayGolestan #everydayIran #everydayMiddleEast #everydayAsia #everydayEverywhere خانمی مشغول غذا دادن به مرغ‌هایش. #گرگان، #گلستان، #ایران. عکاس: مجتبی حیدری

A woman feeding her chickens. #Gorgan, #Golestan, #Iran. Photo by Mojtaba Heydari @mojtaba.heydari.ir #everydayGolestan #everydayIran #everydayMiddleEast #everydayAsia #everydayEverywhere خانمی مشغول غذا دادن به مرغ‌هایش. #گرگان، #گلستان، #ایران. عکاس: مجتبی حیدری

۱۳ اسفند 1394
1K
Girls take a selfie by the #CaspianSea, Bandar-e Gaz, #Golestan, #Iran. Photo by Mojtaba Heydari @mojtaba.heydari.ir #everydayGolestan #everydayIran #everydayMiddleEast #everydayAsia #everydayEverywhere دخترها در حال سلفی گرفتن کنار #دریای_خزر. بندر گز، #گلستان، #ایران. عکاس: مجتبی حیدری

Girls take a selfie by the #CaspianSea, Bandar-e Gaz, #Golestan, #Iran. Photo by Mojtaba Heydari @mojtaba.heydari.ir #everydayGolestan #everydayIran #everydayMiddleEast #everydayAsia #everydayEverywhere دخترها در حال سلفی گرفتن کنار #دریای_خزر. بندر گز، #گلستان، #ایران. عکاس: مجتبی حیدری

۵ اسفند 1394
1K
A village house. Bandar-e Turkman, #Golestan, #Iran. Photo by Mohammad Nesaei @mohammadnesaei #everydayGolestan #everydayIran #everydayMiddleEast #everydayAsia #everydayEverywhere خانه‌ای روستایی. بندرترکمن، #گلستان، #ایران. عکاس: محمد نسایی

A village house. Bandar-e Turkman, #Golestan, #Iran. Photo by Mohammad Nesaei @mohammadnesaei #everydayGolestan #everydayIran #everydayMiddleEast #everydayAsia #everydayEverywhere خانه‌ای روستایی. بندرترکمن، #گلستان، #ایران. عکاس: محمد نسایی

۲۷ دی 1394
7K
A shepherdess at the heights of Turkmen Sahra, a region in the northeast of #Iran near the #CaspianSea. #Golestan. Photo by Mohammad Nesaei @mohammadnesaei #everydayGolestan #everydayIran #everydayMiddleEast #everydayAsia #everydayEverywhere چوپانی در ارتفاعات ترکمن‌صحرا، منطقه‌ای در ...

A shepherdess at the heights of Turkmen Sahra, a region in the northeast of #Iran near the #CaspianSea. #Golestan. Photo by Mohammad Nesaei @mohammadnesaei #everydayGolestan #everydayIran #everydayMiddleEast #everydayAsia #everydayEverywhere چوپانی در ارتفاعات ترکمن‌صحرا، منطقه‌ای در شمالِ شرقی ایران، در نزدیکیِ #دریای_خزر. #گلستان. عکاس: محمد نسایی

۸ دی 1394
2K
A traceur performing on a sidewalk. #Gorgan, #Golestan, #Iran. Photo by Mohammad Nesaei @mohammadnesaei for @EverydayGolestan #everydayGolestan #everydayIran #everydayMiddleEast #everydayAsia #everydayEverywhere پارکورکاری در حال انجام حرکات نمایشی در پیاده‌رو. #گرگان، #گلستان، #ایران. عکاس: محمد نسایی

A traceur performing on a sidewalk. #Gorgan, #Golestan, #Iran. Photo by Mohammad Nesaei @mohammadnesaei for @EverydayGolestan #everydayGolestan #everydayIran #everydayMiddleEast #everydayAsia #everydayEverywhere پارکورکاری در حال انجام حرکات نمایشی در پیاده‌رو. #گرگان، #گلستان، #ایران. عکاس: محمد نسایی

۲۰ آذر 1394
3K
#FollowFriday #repost from @mehdi_abolghasemi: Eid prayers, also known as Salat al-Eid and Salat al-Eidain, is the special prayer offered to commemorate two islamic fast ovals the Kazakhs in #Iran #Golestan #Gorgan. Iranian Kazakhs live mainly ...

#FollowFriday #repost from @mehdi_abolghasemi: Eid prayers, also known as Salat al-Eid and Salat al-Eidain, is the special prayer offered to commemorate two islamic fast ovals the Kazakhs in #Iran #Golestan #Gorgan. Iranian Kazakhs live mainly in the Golestān Province in northern Iran. According to ethnologue.org, however, there were 3000 Kazakhs ...

۲۲ آبان 1394
3K
Abolfazl who’s been working as an intercity bus driver for 4 years, has decorated his vehicle like his room. #Gorgan, #Golestan, #Iran. Photo by Alieh Sa’adatPour @aliehsaadat #everydayGolestan #everydayIran #everydayMiddleEast #everydayAsia #everydayEverywhere ابوالفضل که چهار ...

Abolfazl who’s been working as an intercity bus driver for 4 years, has decorated his vehicle like his room. #Gorgan, #Golestan, #Iran. Photo by Alieh Sa’adatPour @aliehsaadat #everydayGolestan #everydayIran #everydayMiddleEast #everydayAsia #everydayEverywhere ابوالفضل که چهار سال است راننده‌ی اتوبوس بین‌شهری‌ست، اتوبوس‌ش را مانند اتاق‌ش تزئین کرده. #گرگان، #گلستان، #ایران. عکاس: ...

۱۴ آبان 1394
2K
Teymour, gardener of women’s hawze (Islamic seminary) of #Gorgan, pruning a pomegranate tree. #Golestan, #Iran. Photo by Alieh Sa’adat @aliehsaadat #everydayGolestan #everydayIran #everydayMiddleEast #everydayAsia #everydayEverywhere تیمور، باغبان حوزه‌ی علمیه‌ی بانوان #گرگان، در حال هرس درخت ...

Teymour, gardener of women’s hawze (Islamic seminary) of #Gorgan, pruning a pomegranate tree. #Golestan, #Iran. Photo by Alieh Sa’adat @aliehsaadat #everydayGolestan #everydayIran #everydayMiddleEast #everydayAsia #everydayEverywhere تیمور، باغبان حوزه‌ی علمیه‌ی بانوان #گرگان، در حال هرس درخت انار. #گلستان، #ایران. عکاس: عالیه سعادت

۲۴ مهر 1394
2K
#FollowFriday #Repost from @rf_karimi via @everydayiran ・・・ Members of #Tehran team celebrate after winning the women’s softball national championship. #Gorgan, #Golestan, #Iran. اعضای تیم #تهران بعد از بردن مسابقات ملی قهرمانی سافت‌بال زنان جشن می‌گیرند. ...

#FollowFriday #Repost from @rf_karimi via @everydayiran ・・・ Members of #Tehran team celebrate after winning the women’s softball national championship. #Gorgan, #Golestan, #Iran. اعضای تیم #تهران بعد از بردن مسابقات ملی قهرمانی سافت‌بال زنان جشن می‌گیرند. #گرگان، #گلستان، #ایران. ---- Each Friday we repost a photo that's been hashtagged with #everydaymiddleeast. ...

۱۷ مهر 1394
3K
Members of #Tehran team celebrate after winning the women’s softball national championship. #Gorgan, #Golestan, #Iran. Photo by @rf_karimi #everydayGolestan #everydayIran #everydayMiddleEast #everydayAsia #everydayEverywhere اعضای تیم #تهران بعد از بردن مسابقات ملی قهرمانی سافت‌بال زنان جشن ...

Members of #Tehran team celebrate after winning the women’s softball national championship. #Gorgan, #Golestan, #Iran. Photo by @rf_karimi #everydayGolestan #everydayIran #everydayMiddleEast #everydayAsia #everydayEverywhere اعضای تیم #تهران بعد از بردن مسابقات ملی قهرمانی سافت‌بال زنان جشن می‌گیرند. #گرگان، #گلستان، #ایران.

۱۶ مهر 1394
3K
A couple enjoys the beautiful nature of #Golestan, #Iran. Photo by Mohammad Nesaei @mohammadnesaei #everydayGolestan #everydayIran #everydayMiddleEast #everydayAsia #everydayEverywhere زوجی از طبیعت زیبای #گلستان لذت می‌برند. #ایران. عکاس: محمد نسایی

A couple enjoys the beautiful nature of #Golestan, #Iran. Photo by Mohammad Nesaei @mohammadnesaei #everydayGolestan #everydayIran #everydayMiddleEast #everydayAsia #everydayEverywhere زوجی از طبیعت زیبای #گلستان لذت می‌برند. #ایران. عکاس: محمد نسایی

۱۳ مهر 1394
2K
A Turkman wedding. Turkmans are a Turkic people who now live mainly in #Turkimenistan, #Iran, #Iraq, #Syria, #Afghanistan, Northern #Pakistan and the #NorthCaucasus. #Golestan. Photo by @somiriahi for @everydaygolestan #everydaygolestan #everydayiran #everydaymiddleeast #everydayasia #everydayeverywhere عروسی ...

A Turkman wedding. Turkmans are a Turkic people who now live mainly in #Turkimenistan, #Iran, #Iraq, #Syria, #Afghanistan, Northern #Pakistan and the #NorthCaucasus. #Golestan. Photo by @somiriahi for @everydaygolestan #everydaygolestan #everydayiran #everydaymiddleeast #everydayasia #everydayeverywhere عروسی ترکمن. #گلستان، #ایران.

۲۷ مرداد 1394
2K
A Turkman wedding. Turkmans are a Turkic people who now live mainly in #Turkimenistan, #Iran, #Iraq, #Syria, #Afghanistan, Northern #Pakistan and the #NorthCaucasus. #Golestan. Photo by @somiriahi for @everydaygolestan #everydaygolestan #everydayiran #everydaymiddleeast #everydayasia #everydayeverywhere عروسی ...

A Turkman wedding. Turkmans are a Turkic people who now live mainly in #Turkimenistan, #Iran, #Iraq, #Syria, #Afghanistan, Northern #Pakistan and the #NorthCaucasus. #Golestan. Photo by @somiriahi for @everydaygolestan #everydaygolestan #everydayiran #everydaymiddleeast #everydayasia #everydayeverywhere عروسی ترکمن. #گلستان، #ایران.

۲۵ مرداد 1394
1K
A Turkman wedding. Turkmans are a Turkic people who now live mainly in #Turkimenistan, #Iran, #Iraq, #Syria, #Afghanistan, Northern #Pakistan and the #NorthCaucasus. #Golestan. Photo by @somiriahi for @everydaygolestan #everydaygolestan #everydayiran #everydaymiddleeast #everydayasia #everydayeverywhere عروسی ...

A Turkman wedding. Turkmans are a Turkic people who now live mainly in #Turkimenistan, #Iran, #Iraq, #Syria, #Afghanistan, Northern #Pakistan and the #NorthCaucasus. #Golestan. Photo by @somiriahi for @everydaygolestan #everydaygolestan #everydayiran #everydaymiddleeast #everydayasia #everydayeverywhere عروسی ترکمن. #گلستان، #ایران.

۲۵ مرداد 1394
1K