نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

Gharibeyeh_ashena (۳ تصویر)

#غریبه_آشنا #پارت_یازدهم از زبان ئونسو دوباره یادم اومد...چطور ممکنه بکهیون بدونه من کی هستم ولی پیشم نیاد و حالمو نپرسه...اون کنسرت لعنتی...اون عکس...حرفای بکهیون...رفتارش...دیوونم میکنه...همش بهش فکر میکنم ولی از این خاطره بی سر و ...

#غریبه_آشنا #پارت_یازدهم از زبان ئونسو دوباره یادم اومد...چطور ممکنه بکهیون بدونه من کی هستم ولی پیشم نیاد و حالمو نپرسه...اون کنسرت لعنتی...اون عکس...حرفای بکهیون...رفتارش...دیوونم میکنه...همش بهش فکر میکنم ولی از این خاطره بی سر و ته هیچی دستگیرم نمیشه،حالم بد میشه...نفسم بالا نمیاد...از گچ پام خسته شدم...از بیمارستان خسته شدم...همش ...

۶ مهر 1397
269
#غریبه_آشنا #پارت_نهم از زبان مین وو: بیمارستان که رسیدیم...بستریش کردن...خدا رو شکر حالش خیلی بد نبود...از دکترش اجازه گرفتم و رفتم پیشش...نشستم کنار تختش دستشو گرفتم... +ئونسو،خوبی؟ -خوبم +چیکار کردی با خودت آخه دختر خوب؟ ...

#غریبه_آشنا #پارت_نهم از زبان مین وو: بیمارستان که رسیدیم...بستریش کردن...خدا رو شکر حالش خیلی بد نبود...از دکترش اجازه گرفتم و رفتم پیشش...نشستم کنار تختش دستشو گرفتم... +ئونسو،خوبی؟ -خوبم +چیکار کردی با خودت آخه دختر خوب؟ -مین وو من یه چیزای دیگه ای یادم اومد... حرفاشو با گریه میزد... +چی یادت ...

۲۷ شهریور 1397
234
#غریبه_آشنا #پارت_اول چشمامو باز کردم،سرم تیر میکشید،صداهای مبهم میاد،اینجا کجاست؟ -خانم،خانم،حالتون خوبه...چشماتونو بازکنید... +اینجا کـ ـ ـجاست؟شما کـ ـ ـی هستید؟مـ ـ ـن اینجا چیکار میکنم؟ -اسمتون رو یادتون میاد؟ +اسمم...مـ ـن...من اسممو نمیدونم...اسمم...اسم من ...

#غریبه_آشنا #پارت_اول چشمامو باز کردم،سرم تیر میکشید،صداهای مبهم میاد،اینجا کجاست؟ -خانم،خانم،حالتون خوبه...چشماتونو بازکنید... +اینجا کـ ـ ـجاست؟شما کـ ـ ـی هستید؟مـ ـ ـن اینجا چیکار میکنم؟ -اسمتون رو یادتون میاد؟ +اسمم...مـ ـن...من اسممو نمیدونم...اسمم...اسم من چیه؟ -خانم پرستار به خانوادشون اطلاع بدید بیان،شاید پدر مادرشو یادش اومد... پدر مادرم؟!چرا هیچی ...

۱۸ شهریور 1397
538