نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

FreedomforZakzaky (۹ تصویر)

#freedomforzakzaky

#freedomforzakzaky

۳ بهمن 1395
64
#خط_امامی واقعی را آزاد کنید!!! #FreedomforZakzaky #freezakzaky #شیخ_زکزاکی #آزاد #سازمان_ملل #زکزاکی #zakzaky #آزادی #Free #freedom

#خط_امامی واقعی را آزاد کنید!!! #FreedomforZakzaky #freezakzaky #شیخ_زکزاکی #آزاد #سازمان_ملل #زکزاکی #zakzaky #آزادی #Free #freedom

۳۰ دی 1395
3K
We stand with #Zakzaky from Iran 🇮🇷 🇳🇬 #شیخ_زکزاکی کسی که با اهدای خون در روز #عاشورا 25 میلیون نفر را #شیعه کرد #freezakzaky #freedomforzakzaky

We stand with #Zakzaky from Iran 🇮🇷 🇳🇬 #شیخ_زکزاکی کسی که با اهدای خون در روز #عاشورا 25 میلیون نفر را #شیعه کرد #freezakzaky #freedomforzakzaky

۳۰ دی 1395
2K
#انقلابی واقعی او باید #آزاد شود ... ----------------- #FreedomForZakzaky #شیخ_زکزاکی

#انقلابی واقعی او باید #آزاد شود ... ----------------- #FreedomForZakzaky #شیخ_زکزاکی

۲۸ دی 1395
2K
وارث #روح_الله که باشی #استکبار از شنیدن نامت لرزه بر اندامش می‌افتد حلقوم ها را میتوان برید، فریاد را هرگز #FreedomforZakzaky #freezakzaky #زکزاکی

وارث #روح_الله که باشی #استکبار از شنیدن نامت لرزه بر اندامش می‌افتد حلقوم ها را میتوان برید، فریاد را هرگز #FreedomforZakzaky #freezakzaky #زکزاکی

۲۸ دی 1395
2K
یوسفی‌در چاه حسادت نابرادران... و «عزیزی» چشم به‌راه #freezakzaky #FreedomforZakzaky #زکزاکی

یوسفی‌در چاه حسادت نابرادران... و «عزیزی» چشم به‌راه #freezakzaky #FreedomforZakzaky #زکزاکی

۲۸ دی 1395
2K
ای پیر! نام بت شکنی داری بر تو سلام باد وین آتش همیشه بر #ابراهیم برد و سلام باد #FreedomforZakzaky #FreeZakzaky #زکزاکی

ای پیر! نام بت شکنی داری بر تو سلام باد وین آتش همیشه بر #ابراهیم برد و سلام باد #FreedomforZakzaky #FreeZakzaky #زکزاکی

۲۸ دی 1395
2K
یک نفره! اما 25 میلیون نفر #شیعه ساخته! یک نفر باشیم؛ اما روی میلیونها نفر موثر باشیم. #زندگی_جهادی #FreedomforZakzaky

یک نفره! اما 25 میلیون نفر #شیعه ساخته! یک نفر باشیم؛ اما روی میلیونها نفر موثر باشیم. #زندگی_جهادی #FreedomforZakzaky

۲۸ دی 1395
1K
فرزندان خمینی، چون #خمینی متولد می شوند، چون خمینی زندگی می کنند و چون خمینی می میرند ... #شیخ_زکزاکی #FreedomForZakzaky

فرزندان خمینی، چون #خمینی متولد می شوند، چون خمینی زندگی می کنند و چون خمینی می میرند ... #شیخ_زکزاکی #FreedomForZakzaky

۲۸ دی 1395
2K