نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

Bts (۵۰۱۲ تصویر)

#چالش 1:متولد چه ماهی هستی؟ خرداد. 2:احساسات درچه حد؟ بسیار زیاد. 3:از چی پشیمون میشی؟ خیلی کار هایی که میتونستم انجامشون بدم ولی ندادم. یا دیر انجامشون دادم. 4:چیزی هست که از همه پنهون کرده ...

#چالش 1:متولد چه ماهی هستی؟ خرداد. 2:احساسات درچه حد؟ بسیار زیاد. 3:از چی پشیمون میشی؟ خیلی کار هایی که میتونستم انجامشون بدم ولی ندادم. یا دیر انجامشون دادم. 4:چیزی هست که از همه پنهون کرده باشی؟ نه، شده که دیر بگم ولی چیزی ندارم که پنهانش کنم. 5:ترسویی؟ فکر نمیکنم. ...

۱ ساعت پیش
13K
سالیان دور ، در شهری کوچک واقع در ایتالیا ، مردی با چهره ای زشت و غریب lزندگی میکرد. اون در تمام زندگیش درهای قلبش رو بسته و از همه فاصله گرفته بود. هرروز رو ...

سالیان دور ، در شهری کوچک واقع در ایتالیا ، مردی با چهره ای زشت و غریب lزندگی میکرد. اون در تمام زندگیش درهای قلبش رو بسته و از همه فاصله گرفته بود. هرروز رو با خشم از چهره ی خویش سپری میکرد. تنها دلخوشی اون باغچه ی پر از ...

۶ ساعت پیش
22K
wow😁😁😂

wow😁😁😂

۹ ساعت پیش
2K
جیگولیا😍😍😍😍😢 #kookie #jimin #bts

جیگولیا😍😍😍😍😢 #kookie #jimin #bts

۹ ساعت پیش
2K
#jimin #bts

#jimin #bts

۹ ساعت پیش
2K
#kookie #bts

#kookie #bts

۹ ساعت پیش
2K
#kooie #bts

#kooie #bts

۲۱ ساعت پیش
2K
#kookie #bts

#kookie #bts

۲۱ ساعت پیش
2K
#jimin #bts

#jimin #bts

۲۱ ساعت پیش
2K
#v #bts

#v #bts

۲۱ ساعت پیش
2K
#v #taehyung #bts

#v #taehyung #bts

۲۱ ساعت پیش
2K
#jimin #bts

#jimin #bts

۲۱ ساعت پیش
2K
#jimin #bts

#jimin #bts

۲۱ ساعت پیش
2K
#kookue #bts

#kookue #bts

۲۱ ساعت پیش
2K
#kookie #bts

#kookie #bts

۲۱ ساعت پیش
2K
#kookie #jungkook #bts

#kookie #jungkook #bts

۲۱ ساعت پیش
2K
#jimin #bts

#jimin #bts

۲۱ ساعت پیش
2K
#jimin #bts

#jimin #bts

۲۱ ساعت پیش
2K
#jimin #bts

#jimin #bts

۲۱ ساعت پیش
2K
#vmin #v #jimin #bts

#vmin #v #jimin #bts

۲۱ ساعت پیش
2K