نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

BlackPink (۱۰۸۱۷ تصویر)

Every one 💖 #faniya #blackpink

Every one 💖 #faniya #blackpink

۱۲ ساعت پیش
819
من با عشق تو هیچوقت تنها نیستم #faniya #lisa #blackpink

من با عشق تو هیچوقت تنها نیستم #faniya #lisa #blackpink

۱۵ ساعت پیش
2K
#بلک_پینک #لیسا #جنی #جیسو #lisa #jisoo #blackpink #jennie

#بلک_پینک #لیسا #جنی #جیسو #lisa #jisoo #blackpink #jennie

۱۷ ساعت پیش
1K
#بلک_پینک #لیسا #جنی #جیسو #lisa #jisoo #blackpink #jennie

#بلک_پینک #لیسا #جنی #جیسو #lisa #jisoo #blackpink #jennie

۱۷ ساعت پیش
1K
#بلک_پینک #لیسا #جنی #جیسو #lisa #jisoo #blackpink #jennie

#بلک_پینک #لیسا #جنی #جیسو #lisa #jisoo #blackpink #jennie

۱۷ ساعت پیش
1K
#بلک_پینک #لیسا #جنی #جیسو #lisa #jisoo #blackpink #jennie

#بلک_پینک #لیسا #جنی #جیسو #lisa #jisoo #blackpink #jennie

۱۷ ساعت پیش
1K
#بلک_پینک #لیسا #جنی #جیسو #lisa #jisoo #blackpink #jennie

#بلک_پینک #لیسا #جنی #جیسو #lisa #jisoo #blackpink #jennie

۱۷ ساعت پیش
1K
پشت خنده های من بازم خندس 🍁 #faniya #lisa #blackpink

پشت خنده های من بازم خندس 🍁 #faniya #lisa #blackpink

۲۰ ساعت پیش
2K
گاهی چقدر.....♥ #faniya #lisa #blackpink

گاهی چقدر.....♥ #faniya #lisa #blackpink

۲۰ ساعت پیش
1K
وقتی کنارم دارمت خوشبخت ترینم رفیق.❤ #faniya #lisa #rose #blackpink

وقتی کنارم دارمت خوشبخت ترینم رفیق.❤ #faniya #lisa #rose #blackpink

۲۰ ساعت پیش
2K
#BLACKPINK یه خبرررررررر!!🔴 من خبر برای بلینکا دارم😨 بلک پینک تو چهار سال ۵۰ برد داشتش تو جشنواره های کی پاپ 😻 و رسماً تنها گروه دخترانه کی پاپ شد که تو ۴ سال ۵۰ ...

#BLACKPINK یه خبرررررررر!!🔴 من خبر برای بلینکا دارم😨 بلک پینک تو چهار سال ۵۰ برد داشتش تو جشنواره های کی پاپ 😻 و رسماً تنها گروه دخترانه کی پاپ شد که تو ۴ سال ۵۰ برد داشتش اونم تو جشنواره ها ی کی پاپ فقط یوتوب و بیلبورد رو حساب ...

۱ روز پیش
7K
اینکه برا خودت کسی هستی دلیل نمیشه برا مام باشی.... #faniya #lisa #blackpink

اینکه برا خودت کسی هستی دلیل نمیشه برا مام باشی.... #faniya #lisa #blackpink

۱ روز پیش
2K
بْاٰبْـ اِسْـفَنـْجْـیْ = پْٰـاتْـرْیـْکـْ آٰدَمْـ بْـاٰشْـ پـْٰاتْـرْیْـکْـ = چْیـْـجـُورْیـْ شـَبـْیـْهـِ کَـسـْیـْ بِـشـَمـْ کِـهـْ اَصـــَنـْ وُجــــُوُدْ نَـدْاٰرِهْـ #rose #chaeyoung #blackpink #blink #parkchaeyoung

بْاٰبْـ اِسْـفَنـْجْـیْ = پْٰـاتْـرْیـْکـْ آٰدَمْـ بْـاٰشْـ پـْٰاتْـرْیْـکْـ = چْیـْـجـُورْیـْ شـَبـْیـْهـِ کَـسـْیـْ بِـشـَمـْ کِـهـْ اَصـــَنـْ وُجــــُوُدْ نَـدْاٰرِهْـ #rose #chaeyoung #blackpink #blink #parkchaeyoung

۲ روز پیش
4K
جنیسا ❤ #faniya #lisa #jeenie #Blackpink

جنیسا ❤ #faniya #lisa #jeenie #Blackpink

۳ روز پیش
3K
#بلک_پینک #رزی #blackpink #rose

#بلک_پینک #رزی #blackpink #rose

۳ روز پیش
2K
#بلک_پینک #لیسا #جنی #جیسو #lisa #jisoo #blackpink #jennie

#بلک_پینک #لیسا #جنی #جیسو #lisa #jisoo #blackpink #jennie

۳ روز پیش
3K
#بلک_پینک #لیسا #جنی #جیسو #lisa #jisoo #blackpink #jennie #rose #رزی

#بلک_پینک #لیسا #جنی #جیسو #lisa #jisoo #blackpink #jennie #rose #رزی

۳ روز پیش
3K
#بلک_پینک #blackpink #jennie #جنی

#بلک_پینک #blackpink #jennie #جنی

۴ روز پیش
2K
#بلک_پینک #لیسا #lisa #blackpink

#بلک_پینک #لیسا #lisa #blackpink

۴ روز پیش
3K
#بلک_پینک #لیسا #lisa #blackpink #رزی #rose

#بلک_پینک #لیسا #lisa #blackpink #رزی #rose

۴ روز پیش
3K