نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

BLackpink (۱۶۷۲ تصویر)

در دومین فن ساین moonshot تو بانگکوک بلینکای تایلندی بدون اینکه لیسا بدونه بنرایی که روش نوشته بودن

در دومین فن ساین moonshot تو بانگکوک بلینکای تایلندی بدون اینکه لیسا بدونه بنرایی که روش نوشته بودن " always stay with lisa " رو نشون دادن و لیسا هم بعد از دیدن بنرا گریش گرفت و گریه کرد 😭 😭 بعد از اون هم بلینکا و لیسا باهم آهنگ ...

۴ ساعت پیش
2K
#blackpink#jennie#rose#lisa#jisoo#blink♡

#blackpink#jennie#rose#lisa#jisoo#blink♡

۶ ساعت پیش
1K
#blackpink#jennie#rose#lisa#jisoo#blink♡

#blackpink#jennie#rose#lisa#jisoo#blink♡

۶ ساعت پیش
1K
#blackpink#jennie#rose#lisa#jisoo#blink♡

#blackpink#jennie#rose#lisa#jisoo#blink♡

۶ ساعت پیش
1K
#blackpink#jennie#rose#lisa#jisoo#blink♡

#blackpink#jennie#rose#lisa#jisoo#blink♡

۶ ساعت پیش
1K
#blackpink#jennie#rose#lisa#jisoo#blink♡

#blackpink#jennie#rose#lisa#jisoo#blink♡

۶ ساعت پیش
988
#blackpink#jennie#rose#lisa#jisoo#blink♡

#blackpink#jennie#rose#lisa#jisoo#blink♡

۶ ساعت پیش
966
دخترا در فرودگاه Chaennie❤ #blackpink#jennie#lisa#rose#jisoo❤

دخترا در فرودگاه Chaennie❤ #blackpink#jennie#lisa#rose#jisoo❤

۲ روز پیش
7K
دخترا در فرودگاه Chaennie❤ #blackpink#jennie#lisa#rose#jisoo❤

دخترا در فرودگاه Chaennie❤ #blackpink#jennie#lisa#rose#jisoo❤

۲ روز پیش
6K
دخترا در فرودگاه Chaennie❤ #blackpink#jennie#lisa#rose#jisoo❤

دخترا در فرودگاه Chaennie❤ #blackpink#jennie#lisa#rose#jisoo❤

۲ روز پیش
6K
دخترا در فرودگاه Chaennie❤ #blackpink#jennie#lisa#rose#jisoo❤

دخترا در فرودگاه Chaennie❤ #blackpink#jennie#lisa#rose#jisoo❤

۲ روز پیش
6K
دخترا در فرودگاه Chaennie❤ #blackpink#jennie#lisa#rose#jisoo❤

دخترا در فرودگاه Chaennie❤ #blackpink#jennie#lisa#rose#jisoo❤

۲ روز پیش
6K
دخترا در فرودگاه Chaennie❤ #blackpink#jennie#lisa#rose#jisoo❤

دخترا در فرودگاه Chaennie❤ #blackpink#jennie#lisa#rose#jisoo❤

۲ روز پیش
6K
دخترا در فرودگاه Chaennie❤ #blackpink#jennie#lisa#rose#jisoo❤

دخترا در فرودگاه Chaennie❤ #blackpink#jennie#lisa#rose#jisoo❤

۲ روز پیش
6K
دخترا در فرودگاه Chaennie❤ #blackpink#jennie#lisa#rose#jisoo❤

دخترا در فرودگاه Chaennie❤ #blackpink#jennie#lisa#rose#jisoo❤

۲ روز پیش
6K
دخترا در فرودگاه Chaennie❤ #blackpink#jennie#lisa#rose#jisoo❤

دخترا در فرودگاه Chaennie❤ #blackpink#jennie#lisa#rose#jisoo❤

۲ روز پیش
6K
دخترا در فرودگاه Chaennie❤ #blackpink#jennie#lisa#rose#jisoo❤

دخترا در فرودگاه Chaennie❤ #blackpink#jennie#lisa#rose#jisoo❤

۲ روز پیش
5K
دخترا در فرودگاه Chaennie❤ #blackpink#jennie#lisa#rose#jisoo❤

دخترا در فرودگاه Chaennie❤ #blackpink#jennie#lisa#rose#jisoo❤

۲ روز پیش
5K
دخترا در فرودگاه Chaennie❤ #blackpink#jennie#lisa#rose#jisoo❤

دخترا در فرودگاه Chaennie❤ #blackpink#jennie#lisa#rose#jisoo❤

۲ روز پیش
4K
قسمت دوازدهم بلک پینک هوس. ⬇😻 در این قسمت که خیلی منتظرش بودیم و دلیلش رو هم فهمیدیم قرار هست برنامه کار ها و تمرین های دخترا برای کامبک دودودودو به نمایش گذاشته بشه برای ...

قسمت دوازدهم بلک پینک هوس. ⬇😻 در این قسمت که خیلی منتظرش بودیم و دلیلش رو هم فهمیدیم قرار هست برنامه کار ها و تمرین های دخترا برای کامبک دودودودو به نمایش گذاشته بشه برای همین کمی طول کشید. زمان پخش این برنامه روی همین عکس نوشته شده. لطفا از ...

۲ روز پیش
6K