نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

BEHZAD_LEITO (۱۲ تصویر)

لیتو در هنگام پیری 🤑 #بهزاد_لیتو #BEHZAD_LEITO

لیتو در هنگام پیری 🤑 #بهزاد_لیتو #BEHZAD_LEITO

۲۷ تیر 1398
124
KHOOBE HAMECHI 🌈 😻 FT(ANITA)❤

KHOOBE HAMECHI 🌈 😻 FT(ANITA)❤ "NEW"💎 #BEHZAD_LEITO #ANITA

۵ اردیبهشت 1398
327
🎈 ❤ H B D❤ 🎈 تولدت مبارک عشق❤ 🎁 🎂 🎊 تو همیشه موفقی تو انقدر پشتکار داری که به هدفات میرسی تردید نکن که ما همیشه پشتتیم.❤ تو کسی هستی که تو این ...

🎈 ❤ H B D❤ 🎈 تولدت مبارک عشق❤ 🎁 🎂 🎊 تو همیشه موفقی تو انقدر پشتکار داری که به هدفات میرسی تردید نکن که ما همیشه پشتتیم.❤ تو کسی هستی که تو این چند سال با تک تک اهنگات خاطره داریم . کسی هستی که با هر اهنگت ...

۵ اسفند 1397
203
#BEHZAD_LEITO #hamintori

#BEHZAD_LEITO #hamintori

۹ اسفند 1396
23
شـدنـ نصفـ ِ دختـ👧 ـرا تو ایـرانـ ولـ آنتنـ📶 میدنـ بدتــ✖ ــر از ایـرانسلـ #BEHZAD_LEITO

شـدنـ نصفـ ِ دختـ👧 ـرا تو ایـرانـ ولـ آنتنـ📶 میدنـ بدتــ✖ ــر از ایـرانسلـ #BEHZAD_LEITO

۲۲ مرداد 1395
115
میکـــــ🎤 ـــــــروفـــــــــــــونمـ میدونهـ آونـ تـــو دلـــ❤ ــــمـ چیهـ؟ میکــــــــــــروفـــ🎤 ــــــــــونمـ میدونهـ کهـ روز بــــــ✌ ــــــد چیهـ؟ میکــــــــــ🎤 ــروفـــــــــــــونمـ میدونهـ آونـ دردآمــــــــــ💀 ـــــــو میکــــــــــــروفـــــ🎤 ــــــــونمـ بـــذآر بگمـ بهـ تو حرفآمــــ🎵 ــــــو #BEHZAD_LEITO

میکـــــ🎤 ـــــــروفـــــــــــــونمـ میدونهـ آونـ تـــو دلـــ❤ ــــمـ چیهـ؟ میکــــــــــــروفـــ🎤 ــــــــــونمـ میدونهـ کهـ روز بــــــ✌ ــــــد چیهـ؟ میکــــــــــ🎤 ــروفـــــــــــــونمـ میدونهـ آونـ دردآمــــــــــ💀 ـــــــو میکــــــــــــروفـــــ🎤 ــــــــونمـ بـــذآر بگمـ بهـ تو حرفآمــــ🎵 ــــــو #BEHZAD_LEITO

۱۷ مرداد 1395
110
+ همیشهـ تنهآ بودمـ تویـ مسیر زنــدیگم آگهـ حــــــرفــآمـ کثیــــفـ بهمـ بگینــــ . . . . . . . ـ خیلیـ طولـ دآرهـ بـــدخـــوآهــا بهـ منـ بـــرسنـ بـــدونـ خـــوبـ تمومـ میشهـ دآییـ تهـ قــصــمـ #BEHZAD_LEITO

+ همیشهـ تنهآ بودمـ تویـ مسیر زنــدیگم آگهـ حــــــرفــآمـ کثیــــفـ بهمـ بگینــــ . . . . . . . ـ خیلیـ طولـ دآرهـ بـــدخـــوآهــا بهـ منـ بـــرسنـ بـــدونـ خـــوبـ تمومـ میشهـ دآییـ تهـ قــصــمـ #BEHZAD_LEITO

۱۴ مرداد 1395
111
میکـــــ🎤 ـــــــروفـــــــــــــونمـ میدونهـ آونـ تـــو دلـــ❤ ــــمـ چیهـ؟ میکــــــــــــروفـــ🎤 ــــــــــونمـ میدونهـ کهـ روز بــــــ✌ ــــــد چیهـ؟ میکــــــــــ🎤 ــروفـــــــــــــونمـ میدونهـ آونـ دردآمــــــــــ💀 ـــــــو میکــــــــــــروفـــــ🎤 ــــــــونمـ بـــذآر بگمـ بهـ تو حرفآمــــ🎵 ــــــو #BEHZAD_LEITO

میکـــــ🎤 ـــــــروفـــــــــــــونمـ میدونهـ آونـ تـــو دلـــ❤ ــــمـ چیهـ؟ میکــــــــــــروفـــ🎤 ــــــــــونمـ میدونهـ کهـ روز بــــــ✌ ــــــد چیهـ؟ میکــــــــــ🎤 ــروفـــــــــــــونمـ میدونهـ آونـ دردآمــــــــــ💀 ـــــــو میکــــــــــــروفـــــ🎤 ــــــــونمـ بـــذآر بگمـ بهـ تو حرفآمــــ🎵 ــــــو #BEHZAD_LEITO

۱۲ مرداد 1395
104
نهـ 🚫 منـ ندآرمـ شمــآرهـ رُند ولیـ زنگـ 📞 میـــزننـ آونآ دوبــآرهـ تند چهـ تو مهمونیـ💒 بآشیمـ چهـ دورهـ همیـ مآهآ نآبـ نــــآبـ✌ نآبـ تـــو کلــِ زمینـ🎤 #BEHZAD_LEITO

نهـ 🚫 منـ ندآرمـ شمــآرهـ رُند ولیـ زنگـ 📞 میـــزننـ آونآ دوبــآرهـ تند چهـ تو مهمونیـ💒 بآشیمـ چهـ دورهـ همیـ مآهآ نآبـ نــــآبـ✌ نآبـ تـــو کلــِ زمینـ🎤 #BEHZAD_LEITO

۱۰ مرداد 1395
97
هیچوقتـ زندگیمـ ندآشتهـ ملو روتینـ🎧 همیشهـ همـ سفتـ بودهـ آرهـ بند جلو پوتینـ 👟 بآ آینـ کهـ دعوآهآ میومدنـ یهو تو تیمـ 🏃 ولیـ خبـ بآز آز بقیهـ مآ جلو بودیمـ 🎤 چونـ حتیـ آگهـ ...

هیچوقتـ زندگیمـ ندآشتهـ ملو روتینـ🎧 همیشهـ همـ سفتـ بودهـ آرهـ بند جلو پوتینـ 👟 بآ آینـ کهـ دعوآهآ میومدنـ یهو تو تیمـ 🏃 ولیـ خبـ بآز آز بقیهـ مآ جلو بودیمـ 🎤 چونـ حتیـ آگهـ همهـ چیمونمـ خوبـ بآشهـ نمیشینیمـ 🎶 ترسآمونمـ بخوآد هرجور بآشهـ نمیبینیمـ 👽 همدیگهـ رو همـ ...

۳ مرداد 1395
251
نسلـ بعدِ پنجآهـ آیمـ همهـ لبهـ 💋 پرتگآهیمـ نسلـ بعدپنجآهـ آیمـ دیگهـ همهـ رد دآدیمـ👽 #BEHZAD_LEITO

نسلـ بعدِ پنجآهـ آیمـ همهـ لبهـ 💋 پرتگآهیمـ نسلـ بعدپنجآهـ آیمـ دیگهـ همهـ رد دآدیمـ👽 #BEHZAD_LEITO

۲۳ تیر 1395
96
#♥_♥ #BEHZAD_LEITO

#♥_♥ #BEHZAD_LEITO

۱۵ آبان 1394
12