نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

00 (۵ تصویر)

72ساعته نخخخوابیدم ینی نمیتونم نه اینکه نخوام😂 👌 #00:27 #خطمیزنمبیشترازکیروش😉

72ساعته نخخخوابیدم ینی نمیتونم نه اینکه نخوام😂 👌 #00:27 #خطمیزنمبیشترازکیروش😉

۲۳ دی 1396
7K
↘ گفتی چه خبر؟ از تو چه پنهان خبری نیست دَ زِندِگی اَم ، غِیرِ زِمِستان خَبَری نیست ↗ در زندگی ام، بعد تو و خاطره هایت غیر از غم و اندوه فراوان خبری نیست ...

↘ گفتی چه خبر؟ از تو چه پنهان خبری نیست دَ زِندِگی اَم ، غِیرِ زِمِستان خَبَری نیست ↗ در زندگی ام، بعد تو و خاطره هایت غیر از غم و اندوه فراوان خبری نیست ـ انگار نه انگار دل شهر گرفته ست از بارش بی وقفه ی باران خبری ...

۱ دی 1395
7K
از این پس برای پیدا کردن دوست،میخواهم کفش هایم را بیرون بیاورم پا برهنه به دنبال دوست بگردم شاید باور کند رفاقتم را، برایم کافیست ببیند پاهای بدون کفش و عریانم را شاید اینگونه اعتماد ...

از این پس برای پیدا کردن دوست،میخواهم کفش هایم را بیرون بیاورم پا برهنه به دنبال دوست بگردم شاید باور کند رفاقتم را، برایم کافیست ببیند پاهای بدون کفش و عریانم را شاید اینگونه اعتماد کند به رفاقتم چون میبیند ریگی به کفش ندارم.. کسی رفیق من میشود من تا ...

۱۷ مرداد 1395
8K
حــــــــالِ مـــــَن حـــالِ اَســـیری اســـت که هِنــــگامِ فـــــَرار یـــــادَش اُفــــتاد کــــَسی مُنتـــــَظرَش نیســــت نــــَرَفت .. #00:07

حــــــــالِ مـــــَن حـــالِ اَســـیری اســـت که هِنــــگامِ فـــــَرار یـــــادَش اُفــــتاد کــــَسی مُنتـــــَظرَش نیســــت نــــَرَفت .. #00:07

۲۳ خرداد 1395
51
برای بودنت میمانم وبرای دیدنت میمیرم باش تا بمانم و بمان تا نمیرم دریا بسیار است اما غرق شدن در چشمان تو مرا عادت شده ...... دوست داشتنت هوس نیست که باشد یا نباشد نفس ...

برای بودنت میمانم وبرای دیدنت میمیرم باش تا بمانم و بمان تا نمیرم دریا بسیار است اما غرق شدن در چشمان تو مرا عادت شده ...... دوست داشتنت هوس نیست که باشد یا نباشد نفس است تا باشم تا باشی ....... من؛ قلب خاکی ام را سنگ فرش قدم هایت ...

۱۴ بهمن 1394
85K