نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

(کشتن (۱ تصویر)

#شاهنامه #اسفندیار #۹۵ #خوان_دوم #(کشتن شیران دوباره گرگسار را آوردند و سه جام می به او نوشاندند و خوان بعد را پرسیدند . او گفت : در منزل بعدی با شیر برخورد می‌کنی که نهنگ ...

#شاهنامه #اسفندیار #۹۵ #خوان_دوم #(کشتن شیران دوباره گرگسار را آوردند و سه جام می به او نوشاندند و خوان بعد را پرسیدند . او گفت : در منزل بعدی با شیر برخورد می‌کنی که نهنگ هم از پس او برنمی‌آید و عقاب هم در آن راه از ترس او نمی‌پرد ...

۱۲ دی 1398
6K