نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

‏نادرستی (۱ تصویر)

اگر برای بدست آوردن #پول مجبوری دروغ بگوئی و فریبکاری کنی، تهیدست بمان!💜 اگر برای بدست آوردن جاه و #مقامی باید #چاپلوسی کنی و تملّق بگویی، از آن چشم بپوش!💜 اگر برای آنکه مشهور شوی، ...

اگر برای بدست آوردن #پول مجبوری دروغ بگوئی و فریبکاری کنی، تهیدست بمان!💜 اگر برای بدست آوردن جاه و #مقامی باید #چاپلوسی کنی و تملّق بگویی، از آن چشم بپوش!💜 اگر برای آنکه مشهور شوی، مجبور می شوی مانند دیگران خیانت کنی، در #گمنامی زندگی کن!💜 بگذار دیگران پیش چشم ...

۳ آذر 1396
74