نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

۷آبان (۴ تصویر)

مردم ایران نیازی به تو ندارند کوروش! تو هیچ یک از آنان را به گمراهی نخوانده ای تو هیچ ثروتی را برای خود نیاندوخته ای تو هیچ خیانتی به کشور و مردمت نکرده ای تو ...

مردم ایران نیازی به تو ندارند کوروش! تو هیچ یک از آنان را به گمراهی نخوانده ای تو هیچ ثروتی را برای خود نیاندوخته ای تو هیچ خیانتی به کشور و مردمت نکرده ای تو هیچ گاه بی عدالتی نکرده ای تو هیچ گاه حقوق بشر حقیقی را نقض نکرده ...

۸ آبان 1398
5K
کوروش، بزرگ ترین مرد تاریخ جهان «اقرار می‌کنم که کوروش والا ترین انسان تاریخ است یعنی برتر از اسکندر و سزار؛ کسی نیست که با او برابری کند؛ قوانینی که او وضع کرد، چنان تأثیری ...

کوروش، بزرگ ترین مرد تاریخ جهان «اقرار می‌کنم که کوروش والا ترین انسان تاریخ است یعنی برتر از اسکندر و سزار؛ کسی نیست که با او برابری کند؛ قوانینی که او وضع کرد، چنان تأثیری بر جامعه انسانی داشته که هیچ کس نداشته.» -کنت آرتور دگوبینو #کوروش #۷آبان #ایران #شعر ...

۷ آبان 1398
4K
کجایی کوروش… کجایی که سرزمینت را سیاه کرده اند… کجایی… سرزمینت دیگر پارس نیست… سرزمینت ایران شده است… ایران… ایرانی که در آن تن فروشی میکنند برای تکه ای نان.. ایرانی که کودکی معصوم باید ...

کجایی کوروش… کجایی که سرزمینت را سیاه کرده اند… کجایی… سرزمینت دیگر پارس نیست… سرزمینت ایران شده است… ایران… ایرانی که در آن تن فروشی میکنند برای تکه ای نان.. ایرانی که کودکی معصوم باید در سرمای زمستان گل بفروشد… ایرانی که از آدم هایش نردبانی میسازند برای رسیدن به ...

۶ آبان 1397
134
درووود وعده ایرانیان #۷آبان #پاسارگاد

درووود وعده ایرانیان #۷آبان #پاسارگاد

۲۲ شهریور 1395
109