نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

۴درصدی (۲ تصویر)

انقلابی ایثارگر، کسی که نه تشنه ی قدرت که شیفته ی خدمت است و تمام هدف و هم و غمش اعتلای اسلام و برافراشتن پرچم مستضعفین و پابرهنگان در برابر ظالمان چپاولگر و زورگوست. و ...

انقلابی ایثارگر، کسی که نه تشنه ی قدرت که شیفته ی خدمت است و تمام هدف و هم و غمش اعتلای اسلام و برافراشتن پرچم مستضعفین و پابرهنگان در برابر ظالمان چپاولگر و زورگوست. و چه مصداقی امروز بارزتر و واضح تر از دو مرد غیور، مردان میدان نبرد، چه ...

۲۵ اردیبهشت 1396
4K
نمونه بارزاز سندسازی ودروغگویی دولت #۴درصدی #مرحوم هادی نوروزی و #مرحوم مهرداد اولادی، از اون دنیا حمایت خود را از جهانگیری اعلام کردند! 😂😂😂😂😂😂

نمونه بارزاز سندسازی ودروغگویی دولت #۴درصدی #مرحوم هادی نوروزی و #مرحوم مهرداد اولادی، از اون دنیا حمایت خود را از جهانگیری اعلام کردند! 😂😂😂😂😂😂

۱۷ اردیبهشت 1396
3K