نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

۱۵۱ (۳ تصویر)

#۱۵۱ بسه هرچی آبروداری کرده! بعد از خداحافظی از بابا در ماشینو برام باز کرد و سوار شدم تو مسیر نه حرفی اون زد نه من! انگار طبق یه قانون نانوشته تصمیم گرفته بودیم رو ...

#۱۵۱ بسه هرچی آبروداری کرده! بعد از خداحافظی از بابا در ماشینو برام باز کرد و سوار شدم تو مسیر نه حرفی اون زد نه من! انگار طبق یه قانون نانوشته تصمیم گرفته بودیم رو اعصاب هم نریم و سکوت کنیم که البته از این بابت خعلی خوشحال بودم.. ساعت ...

۲۳ دی 1397
3K
#۱۵۱ لبخندی پر از آرامشی تحویلم میدهد اما چیزی از اضطراب درونم نمی کاهد ... رو به رویم مینشیند و عسلی چشمانش قفل چشمهایم میشود . _ امیر خیلی سعی کردم ازت پنهون کنم . ...

#۱۵۱ لبخندی پر از آرامشی تحویلم میدهد اما چیزی از اضطراب درونم نمی کاهد ... رو به رویم مینشیند و عسلی چشمانش قفل چشمهایم میشود . _ امیر خیلی سعی کردم ازت پنهون کنم . سعی کردم ازم متنفر بشی و از خودم دورت کنم . خیلی سعی کردم حتی ...

۷ آذر 1397
10K
۲۹ شهریور 1397
75K