نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

۱۴۹ (۱ تصویر)

#۱۴۹ حس خوبی در وجودم جریان پیدا میکند و لبخندم جان میگیرد . دستم را میان دست گرمش محکم میفشارد : _ رها هیچ چیز تغیر نکرده. . . هر اتفاقی هم که بیوفته من ...

#۱۴۹ حس خوبی در وجودم جریان پیدا میکند و لبخندم جان میگیرد . دستم را میان دست گرمش محکم میفشارد : _ رها هیچ چیز تغیر نکرده. . . هر اتفاقی هم که بیوفته من عاشقت میمونم ، خب؟؟ نگاهم از چشمان جذابش سر میخورد روی ماده بی رنگی که ...

۵ آذر 1397
6K