نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

۱۴۸ (۲ تصویر)

#ادامه #۱۴۸ بعد از رسیدن به خانه اولین چیزی که میبینم لبخند پر از آرامش بنفشه است . لبخندی میزنم که در آغوشم میکشد و میگوید: _ دیدی گفتم چیزی نیست؟؟ _ آره خداروشکر... امیر ...

#ادامه #۱۴۸ بعد از رسیدن به خانه اولین چیزی که میبینم لبخند پر از آرامش بنفشه است . لبخندی میزنم که در آغوشم میکشد و میگوید: _ دیدی گفتم چیزی نیست؟؟ _ آره خداروشکر... امیر در حالی که سروم را به دست دارد وارد میشود و در را با پا ...

۲ آذر 1397
10K
۱۱ شهریور 1397
86K