نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

یڪے (۳ تصویر)

ڪم ڪم غروب مـ🌙ـاه خـدا دیده مےشود✋ صدحـیف ازین بسـ💫ـاط ڪه برچیده مےشود😔 دراین بهـ🌸ـار رحمت و غفران و مغـفرتــ خوشـبخت آن‌ڪسےسـتــ💚 ڪه بخشیده مےشود🙏 #یڪے‌دوسحر‌مانده‌فقط☝️ #سحر‌بیستو‌هشتم💐 #آخرین‌سحرهاے‌ماه‌عاشقےرادریابیم✨

ڪم ڪم غروب مـ🌙ـاه خـدا دیده مےشود✋ صدحـیف ازین بسـ💫ـاط ڪه برچیده مےشود😔 دراین بهـ🌸ـار رحمت و غفران و مغـفرتــ خوشـبخت آن‌ڪسےسـتــ💚 ڪه بخشیده مےشود🙏 #یڪے‌دوسحر‌مانده‌فقط☝️ #سحر‌بیستو‌هشتم💐 #آخرین‌سحرهاے‌ماه‌عاشقےرادریابیم✨

۲۳ خرداد 1397
7K
#دلبرانہ #دلتنڱے تب ڪردن |۰۰تـو۰۰| مُردن من هـر دو بهانہ ستــ عـشق❤️ است ڪہ مـیان مـنو #تـو در تـب و تابــ است... #یڪے‌دوباره‌برات‌تب‌ڪرده

#دلبرانہ #دلتنڱے تب ڪردن |۰۰تـو۰۰| مُردن من هـر دو بهانہ ستــ عـشق❤️ است ڪہ مـیان مـنو #تـو در تـب و تابــ است... #یڪے‌دوباره‌برات‌تب‌ڪرده

۸ آذر 1396
9K
#حس خوب یعنے #یڪے بیاد تو زندگیت #همه چیزو عوض ڪنه ...

#حس خوب یعنے #یڪے بیاد تو زندگیت #همه چیزو عوض ڪنه ...

۱۲ مرداد 1396
10K