نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

یڪشنبہ (۶ تصویر)

من ارگ بــم و خشت ب خشتم متلاشے تو نقش جهان ، هر وجبت ترمہ وڪاشے... #ثنا #هنری #عڪاسے #متن #نقش_جهان #یڪشنبہ #اصفهان #شیراز #ارگ_بم #اردیبهشت ۹۸.۲.۱

من ارگ بــم و خشت ب خشتم متلاشے تو نقش جهان ، هر وجبت ترمہ وڪاشے... #ثنا #هنری #عڪاسے #متن #نقش_جهان #یڪشنبہ #اصفهان #شیراز #ارگ_بم #اردیبهشت ۹۸.۲.۱

۱ اردیبهشت 1398
19K
#اردیبهشت فقط حالاست که آدم بی بهانه دلش عاشقی میخواهد، که آسمان و آفتاب هم شوخ میشوند و سر به سرت میگذارند، هوا جوری خوب است که دلت میخواهد تا آن سر دنیا پیاده بروی، ...

#اردیبهشت فقط حالاست که آدم بی بهانه دلش عاشقی میخواهد، که آسمان و آفتاب هم شوخ میشوند و سر به سرت میگذارند، هوا جوری خوب است که دلت میخواهد تا آن سر دنیا پیاده بروی، شبها عطر بهار نارنجش آدم مریض را سالم میکند و عصرها یاسها توی باد عاشقی ...

۱ اردیبهشت 1398
11K
#یا_امیرالمؤمنین_ع🌺 جهان بہ خاڪِ عباے علے نمےارزد سَما بہ فرش عزاے علے نمےارزد تمام جنّٺ و فردوس مقابل نفسے میانِ صحن و سراے علے نمےارزد #قرار_عاشقے❤️ #یڪشنبہ‌هاے_فاطمےوعلوے💚 🌺 @Fatemeyezahra

#یا_امیرالمؤمنین_ع🌺 جهان بہ خاڪِ عباے علے نمےارزد سَما بہ فرش عزاے علے نمےارزد تمام جنّٺ و فردوس مقابل نفسے میانِ صحن و سراے علے نمےارزد #قرار_عاشقے❤️ #یڪشنبہ‌هاے_فاطمےوعلوے💚 🌺 @Fatemeyezahra

۲۲ خرداد 1396
3K
❁﷽❁ #یڪشنبہ‌ها، یڪ یڪ گذشٺ و عمر،طے شد یا ذوالجلال، اِڪرام ڪن #مهدے بیاید بافرض اینڪہ جمعہ روز وصل باشد نامے دگر بر روزهاے ما، نشاید #آقا_بیا✋ #قحطے_به_دینمان_زده💔 #یاایها_العزیز😔 🌺 @Fatemeyeza

❁﷽❁ #یڪشنبہ‌ها، یڪ یڪ گذشٺ و عمر،طے شد یا ذوالجلال، اِڪرام ڪن #مهدے بیاید بافرض اینڪہ جمعہ روز وصل باشد نامے دگر بر روزهاے ما، نشاید #آقا_بیا✋ #قحطے_به_دینمان_زده💔 #یاایها_العزیز😔 🌺 @Fatemeyeza

۱ خرداد 1396
3K
مُهر مِهر زندگے تان را در دفترخانہ رسمے عـلــے♡ و فـاطـ♡ـــمہ (سلام الله) ثبت ڪنید تا زندگے تان بیمہ شود! #بند_دلتان_دخیل_خانہ #علے_و_زهرا_س🍃🌸 #یڪشنبہ‌هاے_علوے_وفاطمے💕🍃 #تربت_مدیا 💠 @torbatmedia

مُهر مِهر زندگے تان را در دفترخانہ رسمے عـلــے♡ و فـاطـ♡ـــمہ (سلام الله) ثبت ڪنید تا زندگے تان بیمہ شود! #بند_دلتان_دخیل_خانہ #علے_و_زهرا_س🍃🌸 #یڪشنبہ‌هاے_علوے_وفاطمے💕🍃 #تربت_مدیا 💠 @torbatmedia

۲۸ شهریور 1395
2K
❁﷽❁ مُهر مِهر زندگے تان را در دفترخانہ رسمے عـلــے♡ و فـاطـ♡ـــمہ (سلام الله) ثبت ڪنید تا زندگے تان بیمہ شود! #بند_دلتان_دخیل_خانہ #علے_و_زهرا_س🍃 🌸 #یڪشنبہ‌هاے_علوے_وفاطمے💕 🍃 ❦ @hoseinjaaan

❁﷽❁ مُهر مِهر زندگے تان را در دفترخانہ رسمے عـلــے♡ و فـاطـ♡ـــمہ (سلام الله) ثبت ڪنید تا زندگے تان بیمہ شود! #بند_دلتان_دخیل_خانہ #علے_و_زهرا_س🍃 🌸 #یڪشنبہ‌هاے_علوے_وفاطمے💕 🍃 ❦ @hoseinjaaan

۲۸ شهریور 1395
2K