نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

یک_قاچ_کتاب (۹ تصویر)

#یک_قاچ_کتاب برشی از کتاب: تا زمانی که آتش جنگ روشن بود بازجویی‌ها ادامه داشت شاید کشتن یک افسر در زمان جنگ کاری دور از عقل بود. با تمام شدن جنگ قصد جانم را کردند. صدام ...

#یک_قاچ_کتاب برشی از کتاب: تا زمانی که آتش جنگ روشن بود بازجویی‌ها ادامه داشت شاید کشتن یک افسر در زمان جنگ کاری دور از عقل بود. با تمام شدن جنگ قصد جانم را کردند. صدام برای مخالفانش و کسانی که مانعی بر سر راهش بودند،ترفندی داشت؛ کشتن با تریلی. بارها ...

۱۰ مهر 1398
15K
#یک_قاچ_کتاب 🍉 من به این نتیجه رسیدم که اگه زنی واقعا دوستت داشته باشه٬ نمی تونی از اون توقع داشته باشی که همیشه راست بگه. خودت که می دونی زنها در مقایسه با مردها احساسی ...

#یک_قاچ_کتاب 🍉 من به این نتیجه رسیدم که اگه زنی واقعا دوستت داشته باشه٬ نمی تونی از اون توقع داشته باشی که همیشه راست بگه. خودت که می دونی زنها در مقایسه با مردها احساسی ترن. دلیل اینکه اونا راستگو نیستن اینه که خیال می کنن حقیقت احساسات مرد رو ...

۸ مهر 1397
20K
#یک_قاچ_کتاب 🍉 حرف زدن از خداحافظی، آسان است. حرف، باور کردنی ست. خداحافظی ست که کار را سخت می کند. اگر باور نکنی رفتنِ آدم ها را، اگر باور نکنی این

#یک_قاچ_کتاب 🍉 حرف زدن از خداحافظی، آسان است. حرف، باور کردنی ست. خداحافظی ست که کار را سخت می کند. اگر باور نکنی رفتنِ آدم ها را، اگر باور نکنی این "خداحافظ " ای که می گویند، واقعی است، هزاری هم که بگویند "خداحافظ "، باز هم هستند، تمام نمی ...

۸ مهر 1397
9K
#یک_قاچ_کتاب 🍉 بعضی چکﻫﺎ ﺩﻭ ﺍﻣﻀﺎ ﺩﺍﺭﻧﺪ؛ ﺗﺎ ﺍﻣﻀﺎی ﺩﻭﻡ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﻧﻘﺪ نمیﺷﻮﻧﺪ، ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺍﻣﻀﺎﯼ ﺩﻭﻡ، ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻫﻞ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻫﻢ ﺍﻣﻀﺎ ﻛﻨﻨﺪ، ﻫﻴﭻ ﻓﺎﻳﺪﻩﺍﯼ ﻧﺪﺍﺭﺩ! ﺑﺎنک ﻓﻘﻂ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻣﻀﺎ ﺭﺍ میﺷﻨﺎﺳﺪ. ﺣﺎﻝ، ...

#یک_قاچ_کتاب 🍉 بعضی چکﻫﺎ ﺩﻭ ﺍﻣﻀﺎ ﺩﺍﺭﻧﺪ؛ ﺗﺎ ﺍﻣﻀﺎی ﺩﻭﻡ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﻧﻘﺪ نمیﺷﻮﻧﺪ، ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺍﻣﻀﺎﯼ ﺩﻭﻡ، ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻫﻞ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻫﻢ ﺍﻣﻀﺎ ﻛﻨﻨﺪ، ﻫﻴﭻ ﻓﺎﻳﺪﻩﺍﯼ ﻧﺪﺍﺭﺩ! ﺑﺎنک ﻓﻘﻂ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻣﻀﺎ ﺭﺍ میﺷﻨﺎﺳﺪ. ﺣﺎﻝ، ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﻛﻪ ﺑﺮﺍی ﻣﻦ ﻭ ﺗﻮ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﺑﻴﻔﺘﺪ، ﻣﺜﻞ چک ﺩﻭ ﺍﻣﻀﺎ ...

۸ مهر 1397
23K
#یک_قاچ_کتاب🍉 بیگ محمد: هیچ وقت عاشق بوده‌ای ستار؟ ستار: عاشق زیاد دیده‌ام! بیگ محمد: راه و طریقش چه‌جور است عشق؟ ستار: من که نرفته‌ام برادر! بیگ محمد: آن‌ها که رفته‌اند چی؟ آن‌ها چی می‌گویند؟ ستار: ...

#یک_قاچ_کتاب🍉 بیگ محمد: هیچ وقت عاشق بوده‌ای ستار؟ ستار: عاشق زیاد دیده‌ام! بیگ محمد: راه و طریقش چه‌جور است عشق؟ ستار: من که نرفته‌ام برادر! بیگ محمد: آن‌ها که رفته‌اند چی؟ آن‌ها چی می‌گویند؟ ستار: آن‌ها که تا آخر رفته‌اند برنگشته‌اند تا چیزی بتوانند بگویند! #محمود_دولت_آبادی #کلیدر

۸ مهر 1397
25K
#یک_قاچ_کتاب🍉 در کشور دانمارک با قطار سفر میکردم. بچه ای بسیار شلوغ میکرد... خواستم او را آرام کنم به او گفتم اگر آرام باشد برای او شکلات خواهم خرید. آن بچه قبول کرد و آرام ...

#یک_قاچ_کتاب🍉 در کشور دانمارک با قطار سفر میکردم. بچه ای بسیار شلوغ میکرد... خواستم او را آرام کنم به او گفتم اگر آرام باشد برای او شکلات خواهم خرید. آن بچه قبول کرد و آرام شد. قطار به مقصد رسید و من هم خیلی عادی از قطار پیاده شده و ...

۸ مهر 1397
21K
#یک_قاچ_کتاب این دنیا همچون کوهی ست، هرگونه که آن را صدا بزنی او هم به همان شکل پاسخت را می دهد‌. اگر از دهانت ، سخنی خیر بیرون بیاید، انعکاس آن هم خیر است و ...

#یک_قاچ_کتاب این دنیا همچون کوهی ست، هرگونه که آن را صدا بزنی او هم به همان شکل پاسخت را می دهد‌. اگر از دهانت ، سخنی خیر بیرون بیاید، انعکاس آن هم خیر است و اگر شر بگویی، انعکاسش شر . از این جهت هرکس از تو بدگویی می کند، ...

۱ مهر 1397
8K
.........: #یک_قاچ_کتاب 🍉 اﮔﺮ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎﺩ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ، ﺁﻧﭽﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦ ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ، ﻟﺰﻭﻣﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ هم ﺧﻮﺏ ﺑﺎﺷﺪ، ﺁﻧﮕﺎﻩ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﺷﺎﺩ ﻭ ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪﺗﺮﯼ ﻣﯽ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ. ﺗﺌﻮﺭﯼ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ ...

.........: #یک_قاچ_کتاب 🍉 اﮔﺮ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎﺩ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ، ﺁﻧﭽﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦ ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ، ﻟﺰﻭﻣﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ هم ﺧﻮﺏ ﺑﺎﺷﺪ، ﺁﻧﮕﺎﻩ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﺷﺎﺩ ﻭ ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪﺗﺮﯼ ﻣﯽ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ. ﺗﺌﻮﺭﯼ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺁﻣﻮﺯﺩ ﮐﻪ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻣﻦ، ﺍﺳﺎﺱ ﻭ ﺷﺎﻟﻮﺩﮤ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﻪ ﺍﺳﺎﺱ ﻭ ...

۲۹ خرداد 1397
4K
#یک_قاچ_کتاب 🍉 شنبه بدترکیب و تلخ و موذی است و شبیه به دختر ترشیده طوبی‌خانم است ! دراز ،‌لاغر ، با چشم‌های ریز بدجنس ! یکشنبه ، ساده و خر است و برای خودش ، ...

#یک_قاچ_کتاب 🍉 شنبه بدترکیب و تلخ و موذی است و شبیه به دختر ترشیده طوبی‌خانم است ! دراز ،‌لاغر ، با چشم‌های ریز بدجنس ! یکشنبه ، ساده و خر است و برای خودش ، الکی ، آن وسط می‌چرخد! دوشنبه ، شکل آقای حشمت‌الممالک است : متین ، موقر ...

۶ بهمن 1395
4K