نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

یک_عمر_در_امید_وفای_تو_زیستم (۱ تصویر)

یک لحظه از #خیال_تو آسوده نیستم ترکم نکن که با تو بفهمم که کیستم با رفتنت، دوباره مرا امتحان نکن مهلت بده که بر #سر_عهدم_بایستم من آن مسافرم که به دنبال یک سراب #یک_عمر_در_امید_وفای_تو_زیستم! خاکت ...

یک لحظه از #خیال_تو آسوده نیستم ترکم نکن که با تو بفهمم که کیستم با رفتنت، دوباره مرا امتحان نکن مهلت بده که بر #سر_عهدم_بایستم من آن مسافرم که به دنبال یک سراب #یک_عمر_در_امید_وفای_تو_زیستم! خاکت شدم، که بلکه تو یک روز گُل شوی! اکنون به جز زمینِ لگدخورده چیستم؟ #بارانی ...

۱۸ مرداد 1397
148