نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

یهـ (۴۰ تصویر)

مخاطب خاص دارد👇 عَـــه➰عجبــ،پســری🙈🙈 ماشینــشو🚘گوشیــشو📱کفشـــاشو👟 چقـدخوش تیپــه💃معلومه بچه ی بالاشهره🏩 خدایـایـه دونــه ازاینــا🙈🙈خواهش میکنم🙈🙈 دیگــ مهم نیستـ اخلاقشـ چیه رفتارش چیه؟؟ ریـــشـه اش کجاس؟خانوادش،کیه؟؟.... همینکــه یــه ایــفون دستشــ باشهــ همینـکهـ ماشینهــ شاســی بلندزیــر پاشه.. مـیشـه ...

مخاطب خاص دارد👇 عَـــه➰عجبــ،پســری🙈🙈 ماشینــشو🚘گوشیــشو📱کفشـــاشو👟 چقـدخوش تیپــه💃معلومه بچه ی بالاشهره🏩 خدایـایـه دونــه ازاینــا🙈🙈خواهش میکنم🙈🙈 دیگــ مهم نیستـ اخلاقشـ چیه رفتارش چیه؟؟ ریـــشـه اش کجاس؟خانوادش،کیه؟؟.... همینکــه یــه ایــفون دستشــ باشهــ همینـکهـ ماشینهــ شاســی بلندزیــر پاشه.. مـیشـه عَـــه😍😍عجبــ،پســـری🙈🙈 #حالامن-میگم*عــَه🙈🙈عجبــ'اقـازاده،ای😍 #عجبــ،غروری😍عجبــ،غیــرتی'💛عجبـ،هـمـتی #تــا3صـبح،سرکـاره🌒صبــونهـ،نهــارشامــش #یهـ،وعـده🍔3روز3روزگوشــی،دستــ،نمیگیره #چون-وقتــشو-نداره🌿 #چندصدکیلومتردورتـرازخانواده👪 #شبــانه.روزکارمیکنه؛ #عَــه.عجـبـ.مـَردی،عجبـ.اصالتی. #عجبــ.تربیتی،عجبـ،شخصیتی،عجب،ریــشه،ای💙 #عجبـ.خانواده-ای👪عجبــ'عجـبــ'عجـبــ' تقدیم_ب_آقای_باغیرتـٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜ❥ะٜ۪ٜ۪ٜ۪

۹ آذر 1398
2K
#😉 #ٰیهـ وقتاییـ #ٰبهـ یهـ جاییـ میرسیـ کهـ #ٰخودتـ بهـ خودتـ میگیـ دلمـ براتـ #سوختـ #تگ_کنید

#😉 #ٰیهـ وقتاییـ #ٰبهـ یهـ جاییـ میرسیـ کهـ #ٰخودتـ بهـ خودتـ میگیـ دلمـ براتـ #سوختـ #تگ_کنید

۴ آبان 1398
620
#nonojojo حًأجٍـًی مـٍنـً أنـًقـْ #زِخِمـٍ #خِورًدمـٍ دیگ اشْـکمـٍ نـًمـٍیأد.. #حًألِأ #ـطـً #هـًی #ضـُرًبْهـً #بْزِنـً مـٍنـًمـٍ هـًی بْخِنـًدمـٍ بْتٍ.. #یهـًوعٍـ #دیدی نـًنـًتٍمـٍ گأییدمـٍ خِبْ:/

#nonojojo حًأجٍـًی مـٍنـً أنـًقـْ #زِخِمـٍ #خِورًدمـٍ دیگ اشْـکمـٍ نـًمـٍیأد.. #حًألِأ #ـطـً #هـًی #ضـُرًبْهـً #بْزِنـً مـٍنـًمـٍ هـًی بْخِنـًدمـٍ بْتٍ.. #یهـًوعٍـ #دیدی نـًنـًتٍمـٍ گأییدمـٍ خِبْ:/

۲۱ مهر 1397
151
•|چَٺرِ باراݩـ☔️ زده‌ اَٺ روۍِ سَرم هست هنوز😌|• •|ݥݩ و معݜـ💕ـوقِ خیالے بهـ خیابآن زده‌ایمـ👫|• #علی_رمضانیان #یهـ‌_چترخیس‌ودریاڪنارو...😁🙈 #ایشالا_دوتایی😌💙

•|چَٺرِ باراݩـ☔️ زده‌ اَٺ روۍِ سَرم هست هنوز😌|• •|ݥݩ و معݜـ💕ـوقِ خیالے بهـ خیابآن زده‌ایمـ👫|• #علی_رمضانیان #یهـ‌_چترخیس‌ودریاڪنارو...😁🙈 #ایشالا_دوتایی😌💙

۲۵ بهمن 1396
53
#آهای؟گوش کن #ببینـ نبودے #یهو اومدے #یهو شدی عشقــم #دوسم داشتے ❥ #دوست داشتم #یهـ رابطه ے عالے #کهـ همهـ بهشـ حسودے میکردنـ #دلم گرم بود بِتـ #وابستگے شدید #خنده هاے از تهـ دل #شوخے ...

#آهای؟گوش کن #ببینـ نبودے #یهو اومدے #یهو شدی عشقــم #دوسم داشتے ❥ #دوست داشتم #یهـ رابطه ے عالے #کهـ همهـ بهشـ حسودے میکردنـ #دلم گرم بود بِتـ #وابستگے شدید #خنده هاے از تهـ دل #شوخے #دلتنگے❥ #ولے #دور شدے #یهو سـرد شدے #خبـ منمـ کهـ کار روز و شبمـ شد ...

۲۲ شهریور 1396
624
#هوے؟گوش کن #ببینـ نبودے #یهو اومدے #یهو شدی عشقــم #دوسم داشتے ❥ #دوست داشتم #یهـ رابطه ے عالے #کهـ همهـ بهشـ حسودے میکردنـ #دلم گرم بود بِتـ #وابستگے شدید #خنده هاے از تهـ دل #شوخے ...

#هوے؟گوش کن #ببینـ نبودے #یهو اومدے #یهو شدی عشقــم #دوسم داشتے ❥ #دوست داشتم #یهـ رابطه ے عالے #کهـ همهـ بهشـ حسودے میکردنـ #دلم گرم بود بِتـ #وابستگے شدید #خنده هاے از تهـ دل #شوخے #دلتنگے❥ #ولے #دور شدے #یهو سـرد شدے #خبـ منمـ کهـ کار روز و شبمـ شد ...

۲۸ مرداد 1396
679
#یهـ دستـ خطـ مُردهـ پُـر از حـرفـو خواهشـ #یهـ شبــ خاطرهـ هاشـو دیـد رفـتـ سـراغـشـ #یهـ دخـتـر تـوے خـلـوتـ پـر از اشـکـ و بـالـشـ #تـو هـمـونـ دفـتـرهـ قـرمـز نـوشــتـهـ بـا عـشـق #بـگـو دسـ.ـتـ.ـاتـ تـوے دسـتـاے ...

#یهـ دستـ خطـ مُردهـ پُـر از حـرفـو خواهشـ #یهـ شبــ خاطرهـ هاشـو دیـد رفـتـ سـراغـشـ #یهـ دخـتـر تـوے خـلـوتـ پـر از اشـکـ و بـالـشـ #تـو هـمـونـ دفـتـرهـ قـرمـز نـوشــتـهـ بـا عـشـق #بـگـو دسـ.ـتـ.ـاتـ تـوے دسـتـاے کـیـهـ #بـگـو حـرفـاتـ دربـارهـ کـیـهـ #بـگـو الانـ تـو مـالـهـ کـے شـدے #تـو گـوشـیـتـ عـکـسـاے کـیـهـ ...

۲۵ تیر 1396
224
عروسی یکی از اقوام بود ... رسیدیم تالار... عروس دامادم رسیدن... منم طبق معمول واسه اینکه بابام متوجه سیگار کشیدنم نشه رفتم پشت تالار یه سیگار بکشم ... یه دفعه پشت تالار چشم خورد به ...

عروسی یکی از اقوام بود ... رسیدیم تالار... عروس دامادم رسیدن... منم طبق معمول واسه اینکه بابام متوجه سیگار کشیدنم نشه رفتم پشت تالار یه سیگار بکشم ... یه دفعه پشت تالار چشم خورد به یه جوون ... مست بود جوری که حتی متوجه اومدن من نشد... دیدم داره زیر ...

۳ خرداد 1396
213
#یهـ.خندهـ.رولبتـ.ولےفیکهـ.چهـ.فایدهـ:) هَمیشِه لَبخند زدن آسون‌تر بود تا اینکِ توضیح بِدیم چرا حالِمون خوب نیست :) 💙 #Saeedi💙🔫 @Mazroni_rika💜🔫 https://telegram.me/shahrag_yakhi

#یهـ.خندهـ.رولبتـ.ولےفیکهـ.چهـ.فایدهـ:) هَمیشِه لَبخند زدن آسون‌تر بود تا اینکِ توضیح بِدیم چرا حالِمون خوب نیست :) 💙 #Saeedi💙🔫 @Mazroni_rika💜🔫 https://telegram.me/shahrag...

۱۰ اردیبهشت 1396
104
_#چهـ.صنمےباهاشـ.داری +#یهـ.غریبهـ.آشناسـ.توقلبم:) #saeedi💙🔫 https://telegram.me/mazroni_rika💜🔫 https://telegram.me/shahrag_yakhi

_#چهـ.صنمےباهاشـ.داری +#یهـ.غریبهـ.آشناسـ.توقلبم:) #saeedi💙🔫 https://telegram.me/mazroni...https://telegram.me/shahrag...

۹ اردیبهشت 1396
98
✌😐 #یهـ خبرخوبـ #Gdaal

✌😐 #یهـ خبرخوبـ #Gdaal

۲۶ آذر 1395
147
#یهـ نخـ فرد#یهـ شبـ سگـ#یهـ وقتـ پرتـ زندگیـ همینجوریـ میگذشتـ و منـ یاد گرفتمـ بِفَهمَمـ#:) narGes

#یهـ نخـ فرد#یهـ شبـ سگـ#یهـ وقتـ پرتـ زندگیـ همینجوریـ میگذشتـ و منـ یاد گرفتمـ بِفَهمَمـ#:) narGes

۲۴ آذر 1395
54
#یهـ قَدَݥــ ، یهـ اِڔتِفآعــ💫👧 #یِهـ پَڔؤآز ، یِهـ سُقـؤطـ🙇🔥 #یِهـ ضَڔبهـ ، یِهـ دَڔد 🔫😑 #یِهـ ݪحظهـِ ، یِهـ مَڔڱــ :)💜 #تَمـؤمــ :)💔

#یهـ قَدَݥــ ، یهـ اِڔتِفآعــ💫👧 #یِهـ پَڔؤآز ، یِهـ سُقـؤطـ🙇🔥 #یِهـ ضَڔبهـ ، یِهـ دَڔد 🔫😑 #یِهـ ݪحظهـِ ، یِهـ مَڔڱــ :)💜 #تَمـؤمــ :)💔

۱۶ آذر 1395
39
#یهـ مُشـتـ اسکـریـنـ شـاتـ...♥️ #یـهـ هنزفـرے...🎧 #یهـ بالشـ خیــســ..🌧 # قــفـلـ رو یـهـ اهنگـ ...🎤

#یهـ مُشـتـ اسکـریـنـ شـاتـ...♥️ #یـهـ هنزفـرے...🎧 #یهـ بالشـ خیــســ..🌧 # قــفـلـ رو یـهـ اهنگـ ...🎤

۸ مهر 1395
213
#همهـ ما یِهـ اِسمـیـ. . . #تـ ـو زِندِگیمونـ داریمـ. . . #کهـ وَقتیـ میشنَویمـ. . . #میرِیمـ تـ ـو. . . #یهـ دُنیایـ. . . #دیگهـ💔. .

#همهـ ما یِهـ اِسمـیـ. . . #تـ ـو زِندِگیمونـ داریمـ. . . #کهـ وَقتیـ میشنَویمـ. . . #میرِیمـ تـ ـو. . . #یهـ دُنیایـ. . . #دیگهـ💔. .

۶ مهر 1395
139
منـ ! نهـ احمقـم! نهـ سادهـ ! فقــــــــــط ! بیشـ از حـد! مهـربونـــــم! :) #یهـ اَحمَقِ مِهرَبوں:)

منـ ! نهـ احمقـم! نهـ سادهـ ! فقــــــــــط ! بیشـ از حـد! مهـربونـــــم! :) #یهـ اَحمَقِ مِهرَبوں:)

۲ شهریور 1395
60
#یهـ وَقتایــیـ #چیزیـ نَبـایَـد بِگـیـ #اَگـهـ بَراشـ #مُهِمـ بودیـ #خودِشـ میفَهمـهـ #:))

#یهـ وَقتایــیـ #چیزیـ نَبـایَـد بِگـیـ #اَگـهـ بَراشـ #مُهِمـ بودیـ #خودِشـ میفَهمـهـ #:))

۵ مرداد 1395
43
#همهـ ما یِهـ اِسمـیـ. . . #تـ ـو زِندِگیمونـ داریمـ. . . #کهـ وَقتیـ میشنَویمـ. . . #میرِیمـ تـ ـو. . . #یهـ دُنیایـ. . . #دیگهـ

#همهـ ما یِهـ اِسمـیـ. . . #تـ ـو زِندِگیمونـ داریمـ. . . #کهـ وَقتیـ میشنَویمـ. . . #میرِیمـ تـ ـو. . . #یهـ دُنیایـ. . . #دیگهـ

۵ تیر 1395
93
#همهـ ما یِهـ اِسمـیـ. . . #تـ ـو زِندِگیمونـ داریمـ. . . #کهـ وَقتیـ میشنَویمـ. . . #میرِیمـ تـ ـو. . . #یهـ دُنیایـ. . . #دیگه

#همهـ ما یِهـ اِسمـیـ. . . #تـ ـو زِندِگیمونـ داریمـ. . . #کهـ وَقتیـ میشنَویمـ. . . #میرِیمـ تـ ـو. . . #یهـ دُنیایـ. . . #دیگه

۳۱ خرداد 1395
124
#همهـ ما یِهـ اِسمـیـ. . . #تـ ـو زِندِگیمونـ داریمـ. . . #کهـ وَقتیـ میشنَویمـ. . . #میرِیمـ تـ ـو. . . #یهـ دُنیایـ. . . #دیگه

#همهـ ما یِهـ اِسمـیـ. . . #تـ ـو زِندِگیمونـ داریمـ. . . #کهـ وَقتیـ میشنَویمـ. . . #میرِیمـ تـ ـو. . . #یهـ دُنیایـ. . . #دیگه

۲۹ خرداد 1395
74