نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

یـــکی (۴ تصویر)

#یـــکی بایــــد باشـــــه🍃 که باهـــاش به گذشــته فــکر نکـــرد❣

#یـــکی بایــــد باشـــــه🍃 که باهـــاش به گذشــته فــکر نکـــرد❣

۲۰ مهر 1397
9K
Roya: چیچکلر: 👉 💕 @mychichaklar 💕 باید یکی را در زندگی داشت ... حتما که نباید عشق یا معشوقت باشد ! میتواند یک دوست یا یک رفــیــقِ خیلی صمیمی باشد ؛ که حالت کنارش خـــوبـــــه ...

Roya: چیچکلر: 👉 💕 @mychichaklar 💕 باید یکی را در زندگی داشت ... حتما که نباید عشق یا معشوقت باشد ! میتواند یک دوست یا یک رفــیــقِ خیلی صمیمی باشد ؛ که حالت کنارش خـــوبـــــه خوب باشد ؛ که شریکِ غـــم و شـــادی هایَت باشد ؛ که تـفریح و شـوخی ...

۱۹ آبان 1395
2K
#دیگه واسش مهم نیستیـــ? #اوهـــوم میـــدونم? #یـــکی دیــگه جاتو پــر کرده? #میـــفهمم? #هــنوز دوســش داری؟؟? #نمـــیدونمـــ شایــــد? #ینی میـــشه بازم تو قلبت باشـــه؟؟ نـــه احمـــق نبـــاش? #بیــــخیـــــــال ....خودم خـــواستم یکـــی دیگـــه رو بـــذاره جام?خـــوشحالم ک ...

#دیگه واسش مهم نیستیـــ? #اوهـــوم میـــدونم? #یـــکی دیــگه جاتو پــر کرده? #میـــفهمم? #هــنوز دوســش داری؟؟? #نمـــیدونمـــ شایــــد? #ینی میـــشه بازم تو قلبت باشـــه؟؟ نـــه احمـــق نبـــاش? #بیــــخیـــــــال ....خودم خـــواستم یکـــی دیگـــه رو بـــذاره جام?خـــوشحالم ک خوشــــحاله?❤

۸ خرداد 1395
3K
#دیگه واسش مهم نیستیـــ? #اوهـــوم میـــدونم? #یـــکی دیــگه جاتو پــر کرده? #میـــفهمم? #هــنوز دوســش داری؟؟? #نمـــیدونمـــ شایــــد? #ینی میـــشه بازم تو قلبت باشـــه؟؟ نـــه احمـــق نبـــاش? #بیــــخیـــــــال ....خودم خـــواستم یکـــی دیگـــه رو بـــذاره جام?خـــوشحالم ک ...

#دیگه واسش مهم نیستیـــ? #اوهـــوم میـــدونم? #یـــکی دیــگه جاتو پــر کرده? #میـــفهمم? #هــنوز دوســش داری؟؟? #نمـــیدونمـــ شایــــد? #ینی میـــشه بازم تو قلبت باشـــه؟؟ نـــه احمـــق نبـــاش? #بیــــخیـــــــال ....خودم خـــواستم یکـــی دیگـــه رو بـــذاره جام?خـــوشحالم ک خوشــــحاله?

۷ آذر 1394
2K