نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

یغما_گلرویی (۲۲۷ تصویر)

دقیقا کیــستم؟ ته ‌مانده‌ای از خــودم یا تمامِ تو💕 #یغما_گلرویی

دقیقا کیــستم؟ ته ‌مانده‌ای از خــودم یا تمامِ تو💕 #یغما_گلرویی

۲ روز پیش
3K
دوستت‌ می‌دارم‌! تو به‌ زندگی‌ می‌مانی‌ ! به‌ نوشیدن‌ جرعه‌ای‌ آب‌ در فاصله‌ی‌ دو رؤیا ! به‌ بوییدن‌ عطرِ یکی‌ نامه‌ْ پیش‌ از گشودنش‌ ! به‌ سلام هر سپیده‌دم‌ ! به‌ فرونشاندن‌ عطش‌ اطلسی‌ها ! ...

دوستت‌ می‌دارم‌! تو به‌ زندگی‌ می‌مانی‌ ! به‌ نوشیدن‌ جرعه‌ای‌ آب‌ در فاصله‌ی‌ دو رؤیا ! به‌ بوییدن‌ عطرِ یکی‌ نامه‌ْ پیش‌ از گشودنش‌ ! به‌ سلام هر سپیده‌دم‌ ! به‌ فرونشاندن‌ عطش‌ اطلسی‌ها ! به‌ زنگ‌ بی‌هنگامِ تلفن‌ ، با خبری‌ گوار یا ناگوار ... #یغما_گلرویی

۱ هفته پیش
9K
تپانچه‌ی نگاهِ تو مرا نشانه می‌رود! #یغما_گلرویی #عکس_نوشته

تپانچه‌ی نگاهِ تو مرا نشانه می‌رود! #یغما_گلرویی #عکس_نوشته

۲ هفته پیش
21K
نه طبق مد دوستت دارم نه به حکم سنت! همه چیز بنا بر فطرت است

نه طبق مد دوستت دارم نه به حکم سنت! همه چیز بنا بر فطرت است "خوب ها" دوست‌داشتنی‌اند مثل "تــــــــــو ".... #یغما_گلرویی #با_دلبر

۲ هفته پیش
6K
تپانچه‌ی نگاهِ تو مرا نشانه می‌رود! #یغما_گلرویی

تپانچه‌ی نگاهِ تو مرا نشانه می‌رود! #یغما_گلرویی

۲ هفته پیش
10K
نه طبق مد دوستت دارم نه به حکم سنت ! همه چیز بنا بر فطرت است ...

نه طبق مد دوستت دارم نه به حکم سنت ! همه چیز بنا بر فطرت است ... " خوب ها " دوست‌داشتنی‌اند مثل تو ... #یغما_گلرویی

۲۸ بهمن 1397
6K
تو را دوست‌ می‌دارم‌ و با تو... دیگرم به بیداری این‌ گستره‌ی... خاموش‌ آدمیانش‌ نیاز نیست... #یغما_گلرویی

تو را دوست‌ می‌دارم‌ و با تو... دیگرم به بیداری این‌ گستره‌ی... خاموش‌ آدمیانش‌ نیاز نیست... #یغما_گلرویی

۲۳ بهمن 1397
6K
آرزو میکنم که خنده ات تنها به عادت مرسوم

آرزو میکنم که خنده ات تنها به عادت مرسوم "عکس گرفتن" نبوده باشد..! و تو خندیده باشی در آن لحظه از ته دل... چرا که خنده ی تو جهان را زیبا میکند... #یغما_گلرویی

۶ بهمن 1397
6K
نه طبق مد دوستت دارم نه به حکم سنت همه چیز بنا بر فطرت است

نه طبق مد دوستت دارم نه به حکم سنت همه چیز بنا بر فطرت است " خوب ها " دوست‌داشتنی‌اند مثل تو 😍❤️🍃 #یغما_گلرویی

۲ بهمن 1397
20K
دقیقا کیــستم؟ ته ‌مانده‌ای از خــودم یا تمامِ تو #یغما_گلرویی _هنر_عکاسی

دقیقا کیــستم؟ ته ‌مانده‌ای از خــودم یا تمامِ تو #یغما_گلرویی _هنر_عکاسی

۳۰ دی 1397
6K
بخوان به معراج آغوشت مرا، که سرزمین این کولی؛ از مرز نفس های تو آغاز می شود… #یغما_گلرویی #ازدواج

بخوان به معراج آغوشت مرا، که سرزمین این کولی؛ از مرز نفس های تو آغاز می شود… #یغما_گلرویی #ازدواج

۳۰ دی 1397
22K
دوستت‌ می‌دارم .. تو به‌ زندگی‌ می‌مانی‌ به‌ نوشیدن‌ جرعه‌ای‌ آب‌ در فاصله‌ی‌ دو رؤیا .. به‌ بوییدن‌ عطرِ یکی‌ نامه‌ْ پیش‌ از گشودنش‌ .. به‌ سلام هر سپیده‌دم‌ .. به‌ فرونشاندن‌ عطش‌ اطلسی‌ها .. ...

دوستت‌ می‌دارم .. تو به‌ زندگی‌ می‌مانی‌ به‌ نوشیدن‌ جرعه‌ای‌ آب‌ در فاصله‌ی‌ دو رؤیا .. به‌ بوییدن‌ عطرِ یکی‌ نامه‌ْ پیش‌ از گشودنش‌ .. به‌ سلام هر سپیده‌دم‌ .. به‌ فرونشاندن‌ عطش‌ اطلسی‌ها .. به‌ زنگ‌ بی‌هنگامِ تلفن‌ ، با خبری‌ گوار یا ناگوار ... #یغما_گلرویی 💫🌾

۲۶ دی 1397
11K
هر که معشوق برانگیخت گوارایش باد دل تنها به چه شوقی پی یلدا برود... #یغما_گلرویی

هر که معشوق برانگیخت گوارایش باد دل تنها به چه شوقی پی یلدا برود... #یغما_گلرویی

۲۴ دی 1397
6K
بر می داری عکسی را از پیج خود... و عکس دیگری جایگزینش می کنی بی خیال دل من ! که تمام دارای اش ... همین عکس هاست... و همیشه باید کنار بیاید... با زیبایی عکس ...

بر می داری عکسی را از پیج خود... و عکس دیگری جایگزینش می کنی بی خیال دل من ! که تمام دارای اش ... همین عکس هاست... و همیشه باید کنار بیاید... با زیبایی عکس تازه... با دلتنگی عکسی قدیمی... باید کنار بیاید... با در کنار تو نبودن... در فاصله ...

۱۷ دی 1397
9K
هرکه معشوقه برانگیخت گوارایش باد دل تنها به چه شوقی پی یلدا برود..؟ #یغما_گلرویی

هرکه معشوقه برانگیخت گوارایش باد دل تنها به چه شوقی پی یلدا برود..؟ #یغما_گلرویی

۶ دی 1397
8K
‌دوستت‌ می‌دارم‌ تو به‌ زندگی‌ می‌مانی‌... به‌ نوشیدن‌ جرعه‌ای‌ آب...‌ در فاصله ‌ی‌ دو رؤیــــــا... #یغما_گلرویی

‌دوستت‌ می‌دارم‌ تو به‌ زندگی‌ می‌مانی‌... به‌ نوشیدن‌ جرعه‌ای‌ آب...‌ در فاصله ‌ی‌ دو رؤیــــــا... #یغما_گلرویی

۶ دی 1397
7K
▶دستم را بگیر! همین دست برایت ترانه عاشقانه نوشته؛ همین دست سوخته در حسرت لمس دست های تو؛ همین دست پاک کرده اشک هایی را که در نبودت به گونه دویدند... #یغما_گلرویی ◀ ۹۷/۱۰/۳

▶دستم را بگیر! همین دست برایت ترانه عاشقانه نوشته؛ همین دست سوخته در حسرت لمس دست های تو؛ همین دست پاک کرده اشک هایی را که در نبودت به گونه دویدند... #یغما_گلرویی ◀ ۹۷/۱۰/۳

۳ دی 1397
14K
زیاد مُردم برای کمی زندگی کردن در کنارِ #تُ ... #یغما_گلرویی

زیاد مُردم برای کمی زندگی کردن در کنارِ #تُ ... #یغما_گلرویی

۲ دی 1397
6K
✨ دو قدمـ مانده که پاییز به یغما برود این همه رنگ ِقشنگ از کف ِدنیا برود هر که معشوقه برانگیخت گوارایش باد دل ِتنها بـه چه شوقی پی ِ یلدا برود😌🍁 #یغما_گلرویی ‌ @faryadsyah

✨ دو قدمـ مانده که پاییز به یغما برود این همه رنگ ِقشنگ از کف ِدنیا برود هر که معشوقه برانگیخت گوارایش باد دل ِتنها بـه چه شوقی پی ِ یلدا برود😌🍁 #یغما_گلرویی ‌ @faryadsyah

۲۹ آذر 1397
10K
دو قدم مانده که پاییز به یغما برود این همه رنگِ قشنگ از کفِ دنیا برود هرکه معشوقه برانگیخت گوارایش باد دلِ تنها به چه شوقی پیِ یلدا برود؟ #یغما_گلرویی #شعر #پاییز #یلدا #یلدا_مبارک #شب_یلدا ...

دو قدم مانده که پاییز به یغما برود این همه رنگِ قشنگ از کفِ دنیا برود هرکه معشوقه برانگیخت گوارایش باد دلِ تنها به چه شوقی پیِ یلدا برود؟ #یغما_گلرویی #شعر #پاییز #یلدا #یلدا_مبارک #شب_یلدا #زمستان #عشق #عاشقانه کانال تلگرام🌸مهر بانو ۲۰۱۸🌸 https://t.me/joinchat/AAAAA... اینستاگرام و تلگرام من: @MehrBanooo_2018

۲۸ آذر 1397
20K