نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

یغما_گلرویی (۲ تصویر)

‌دوستت‌ می‌دارم‌! تو به‌ زندگی‌ می‌مانی‌ ! به‌ نوشیدن‌ جرعه‌ای‌ آب‌ در فاصله‌ی‌ دو رؤیا ! به‌ بوییدن‌ عطرِ یک‌ نامه‌ْ پیش‌ از گشودنش‌! #یغما_گلرویی ‍

‌دوستت‌ می‌دارم‌! تو به‌ زندگی‌ می‌مانی‌ ! به‌ نوشیدن‌ جرعه‌ای‌ آب‌ در فاصله‌ی‌ دو رؤیا ! به‌ بوییدن‌ عطرِ یک‌ نامه‌ْ پیش‌ از گشودنش‌! #یغما_گلرویی ‍

۲ هفته پیش
4K
مرا بِبَر به شروع دوباره در پایان مرا بِبَر بِبَر به تو را دوست میدارم ... #یغما_گلرویی

مرا بِبَر به شروع دوباره در پایان مرا بِبَر بِبَر به تو را دوست میدارم ... #یغما_گلرویی

۴ هفته پیش
5K