نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

یا_مهدے_ادرکنــــے (۱ تصویر)

#مهدے_جان هزار گل اگرم هست ، هر هزار تویی گل اند اگر همه اینان ، همه بهار تویی به گرد حسن تو هم ، این دویدگان نرسند پیاده اند حریفان و شهسوار تویی #یا_مهدے_ادرکنــــے 🌟

#مهدے_جان هزار گل اگرم هست ، هر هزار تویی گل اند اگر همه اینان ، همه بهار تویی به گرد حسن تو هم ، این دویدگان نرسند پیاده اند حریفان و شهسوار تویی #یا_مهدے_ادرکنــــے 🌟

۱۱ تیر 1397
12K