نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

یامعزالمؤمنین (۱ تصویر)

✨ #یامعزالمؤمنین عالم پیر دگر باره جوان خواهد شد رمضان تازه ازامشب رمضان خواهدشد خبر آمدنش بین گداها پیچید همه گفتند فراوانی نان خواهد شد با قدم رنجه‌ی این ‌شاه پسربیش ازپیش قیمت سائل این ...

✨ #یامعزالمؤمنین عالم پیر دگر باره جوان خواهد شد رمضان تازه ازامشب رمضان خواهدشد خبر آمدنش بین گداها پیچید همه گفتند فراوانی نان خواهد شد با قدم رنجه‌ی این ‌شاه پسربیش ازپیش قیمت سائل این خانه گران خواهد شد عشق‌عرش‌است‌همین‌شیرکه‌درگهوارست سید و شاه جوانان جهان خواهد شد متجلا شده از ...

۳۱ اردیبهشت 1398
10K