نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

یادگار_فتاحی (۸ تصویر)

✅✔تو را در من شعری فریاد می زند هر لحظه ... #یادگار_فتاحی

✅✔تو را در من شعری فریاد می زند هر لحظه ... #یادگار_فتاحی

۲۲ مرداد 1398
2K
. در سکوتی که آبستن تمامِ فریادهاست مصیبت این بی پناهی را ... . در آغوش کدام شب پَرسه می زند تنهاییِ ما ! #یادگار_فتاحی

. در سکوتی که آبستن تمامِ فریادهاست مصیبت این بی پناهی را ... . در آغوش کدام شب پَرسه می زند تنهاییِ ما ! #یادگار_فتاحی

۱۸ اسفند 1397
8K
فراتر از صدایِ تمامِ فاصله ها ... گاهی بی خداحافظی عکسیست که یادگارِ تمامِ نداشتن هایت می شود ! از تو چه پنهان، نازنین بی تو ... دوباره طفلِ دلم اندوهِ تمام بهانه ها را ...

فراتر از صدایِ تمامِ فاصله ها ... گاهی بی خداحافظی عکسیست که یادگارِ تمامِ نداشتن هایت می شود ! از تو چه پنهان، نازنین بی تو ... دوباره طفلِ دلم اندوهِ تمام بهانه ها را به آغوش میکِشَد ! انگار یادت ؛ آغشته به عطرِ تمام دلتنگی هاست ... #یادگار_فتاحی ...

۱۳ مرداد 1397
7K
اینجا تمام خیابان ها عطرِ تو را ... دارند ! پخش شده ای اندازه ی تمامِ دلتنگی های من ! #یادگار_فتاحی @CaptionKhaas

اینجا تمام خیابان ها عطرِ تو را ... دارند ! پخش شده ای اندازه ی تمامِ دلتنگی های من ! #یادگار_فتاحی @CaptionKhaas

۱۵ مرداد 1396
4K
یک جرعه بس از تار زلفی که مرا ... به آسمانت ! پرنده می کند #یادگار_فتاحی

یک جرعه بس از تار زلفی که مرا ... به آسمانت ! پرنده می کند #یادگار_فتاحی

۲۲ خرداد 1396
5K
اینجا ... تمام خیابان ها ... عطر تو را دارند ... پخش شده ای ... اندازه ی تمام دلتنگی های من ! #یادگار_فتاحی

اینجا ... تمام خیابان ها ... عطر تو را دارند ... پخش شده ای ... اندازه ی تمام دلتنگی های من ! #یادگار_فتاحی

۱۸ خرداد 1396
4K
اینجا ... تمام خیابان ها ... عطر تو را دارند ... پخش شده ای ... اندازه ی تمام دلتنگی های من ! #یادگار_فتاحی

اینجا ... تمام خیابان ها ... عطر تو را دارند ... پخش شده ای ... اندازه ی تمام دلتنگی های من ! #یادگار_فتاحی

۱۶ خرداد 1396
6K
#زبان مشترک ِ تمام #عشق ها #انتظار ... #یادگار_فتاحی

#زبان مشترک ِ تمام #عشق ها #انتظار ... #یادگار_فتاحی

۸ دی 1395
5K