نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

یادگار_حضرت_زهرا_ (۲ تصویر)

#یادگار_حضرت_زهرا_(س)🌷 . آرام از کنارت می گذرد ، بی صدا ...بدون #جلب_توجه... سیاهی رنگ اوست ...صورتش را نمیبینی،اما در مقابل اویی. اوست که با سکوت، با تو حرف میزند و به تو می آموزد.....اگر اهلش ...

#یادگار_حضرت_زهرا_(س)🌷 . آرام از کنارت می گذرد ، بی صدا ...بدون #جلب_توجه... سیاهی رنگ اوست ...صورتش را نمیبینی،اما در مقابل اویی. اوست که با سکوت، با تو حرف میزند و به تو می آموزد.....اگر اهلش باشی. در اوج #کرامت هست و تندیس متانت.. نزدیک،اما دور از دسترس...بی عشوه ولی #دلربا...اوست ...

۲۰ تیر 1398
12K
#یادگار_حضرت_زهرا_(س)🌷 . آرام از کنارت می گذرد ، بی صدا ...بدون جلب توجه... سیاهی رنگ اوست ...صورتش نمیبینی،اما در مقابل اویی. اوست که با سکوت، با تو حرف میزند و به تو می آموزد.....اگر اهلش ...

#یادگار_حضرت_زهرا_(س)🌷 . آرام از کنارت می گذرد ، بی صدا ...بدون جلب توجه... سیاهی رنگ اوست ...صورتش نمیبینی،اما در مقابل اویی. اوست که با سکوت، با تو حرف میزند و به تو می آموزد.....اگر اهلش باشی. در اوج کرامت هست و تندیس متانت.. نزدیک،اما دور از دسترس...بی عشوه ولی دلربا...اوست ...

۱۹ تیر 1398
19K