نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

یادمان_یادتان (۱ تصویر)

کجـــــا مـــے روی؟ ای مسافـــــر ! درنگی کـــــن ... ببـــــر با خـــــودت پـــــارهٔ دیگـــــرت را ... #یادمان_یادتان #شهدا #جـــــامــــانده_ام

کجـــــا مـــے روی؟ ای مسافـــــر ! درنگی کـــــن ... ببـــــر با خـــــودت پـــــارهٔ دیگـــــرت را ... #یادمان_یادتان #شهدا #جـــــامــــانده_ام

۲۱ تیر 1397
3K