نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

گیله_زاک (۱ تصویر)

. #ارغمون / هأن ده چی رازی ایسه کی هرتا بهار / امی دیلانˇاوروشواره امرأ اَیه؟ / کی زمین همه تا سال حاج حاجئنˇخون جأ رنگ تأوده / هأتویی، بوسؤخته جیگرانأ / ویشترو ویشتر داغ ...

. #ارغمون / هأن ده چی رازی ایسه کی هرتا بهار / امی دیلانˇاوروشواره امرأ اَیه؟ / کی زمین همه تا سال حاج حاجئنˇخون جأ رنگ تأوده / هأتویی، بوسؤخته جیگرانأ / ویشترو ویشتر داغ تاوده؟ 👤 #هوشنگ_ابتهاج واگردان: #گیله_زاک #ارغوان / این چه رازیست که هر بار بهار / ...

۲۰ اردیبهشت 1398
7K