نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

گمنام_منم (۹ تصویر)

گَر مَن به غَمِ عِشق تو نَسپارَم دِل #دل_را_چه_کنم! بَهر چِه می‌دارَم دِل؟... #شهید_گمنام_خوشنام_تویی #گمنام_منم😢

گَر مَن به غَمِ عِشق تو نَسپارَم دِل #دل_را_چه_کنم! بَهر چِه می‌دارَم دِل؟... #شهید_گمنام_خوشنام_تویی #گمنام_منم😢

۱۹ شهریور 1396
3K
🌸وزن تابوت از بس سبک بود ‌ ‌‌ ‌‌ ‌ شانه ها بار را حس نکردند ‌ ‌ ‌ ‌خواستی بی تعارف بگویی‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌‌مثل من باش ‌‌‌‌#راحت_سفر_کن... ‌ ‌ ‌ 🙏‌ دعــــــ ...

🌸وزن تابوت از بس سبک بود ‌ ‌‌ ‌‌ ‌ شانه ها بار را حس نکردند ‌ ‌ ‌ ‌خواستی بی تعارف بگویی‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌‌مثل من باش ‌‌‌‌#راحت_سفر_کن... ‌ ‌ ‌ 🙏‌ دعــــــ نوشت ـــــا : بالی بده به وسعت هفـــــــــــت آسمـــان مـــــرا من هـرچه میپرم به شهیـــــدان ...

۱۲ شهریور 1396
6K
گَر مَن به غَمِ عِشق تو نَسپارَم دِل #دل_را_چه_کنم! بَهر چِه می‌دارَم دِل؟... 🌷🌿🌷🌿🌷 #شهید_گمنام_خوشنام_تویی #گمنام_منم😢 . . . . شادی روح #شهدای_گمنام #صلوات + و عجل فرجهم ‌ . . . #martyrs #martyr #شهید ...

گَر مَن به غَمِ عِشق تو نَسپارَم دِل #دل_را_چه_کنم! بَهر چِه می‌دارَم دِل؟... 🌷🌿🌷🌿🌷 #شهید_گمنام_خوشنام_تویی #گمنام_منم😢 . . . . شادی روح #شهدای_گمنام #صلوات + و عجل فرجهم ‌ . . . #martyrs #martyr #شهید #شهدا #تا_شهدا #شهادت #شهیدان #صلوات

۱۱ شهریور 1396
6K
🌸وزن تابوت از بس سبک بود ‌ ‌‌ ‌‌ ‌ شانه ها بار را حس نکردند ‌ ‌ ‌ ‌خواستی بی تعارف بگویی‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌‌مثل من باش ‌‌‌‌#راحت_سفر_کن... ‌ ‌ ‌ 🙏‌ دعــــــ ...

🌸وزن تابوت از بس سبک بود ‌ ‌‌ ‌‌ ‌ شانه ها بار را حس نکردند ‌ ‌ ‌ ‌خواستی بی تعارف بگویی‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌‌مثل من باش ‌‌‌‌#راحت_سفر_کن... ‌ ‌ ‌ 🙏‌ دعــــــ نوشت ـــــا : بالی بده به وسعت هفـــــــــــت آسمـــان مـــــرا من هـرچه میپرم به شهیـــــدان ...

۱۱ شهریور 1396
5K
بنام تـــــو پــلاکـی آوردنــدوگـفـتند شـهـیـد شـد خـودت کجـایی دلاور؟! به آرزویـت رسـیـدی وگمـنـام شــدی حالامـن مـانـده ام وقــبــری خالی خودت کجایـی دلاور؟ #گمنام_منم #خوشنام_تویی

بنام تـــــو پــلاکـی آوردنــدوگـفـتند شـهـیـد شـد خـودت کجـایی دلاور؟! به آرزویـت رسـیـدی وگمـنـام شــدی حالامـن مـانـده ام وقــبــری خالی خودت کجایـی دلاور؟ #گمنام_منم #خوشنام_تویی

۲۹ تیر 1396
3K
گر من به غم عشق تو نسپارم دل دل را چه کنم! بهر چه می‌دارم دل؟... 🌷🌿🌷🌿🌷 #شهید_گمنام_خوشنام_تویی #گمنام_منم😔 . . . . شادی روح #شهدا #صلوات + و عجل فرجهم ‌ . . . ...

گر من به غم عشق تو نسپارم دل دل را چه کنم! بهر چه می‌دارم دل؟... 🌷🌿🌷🌿🌷 #شهید_گمنام_خوشنام_تویی #گمنام_منم😔 . . . . شادی روح #شهدا #صلوات + و عجل فرجهم ‌ . . . #martyrs #martyr #شهید #شهدا #تا_شهدا #شهادت #شهیدان #صلوات

۲۵ تیر 1396
4K
گر من به غم عشق تو نسپارم دل دل را چه کنم! بهر چه می‌دارم دل؟... 🌷🌿🌷🌿🌷 #شهید_گمنام_خوشنام_تویی #گمنام_منم😔 . .

گر من به غم عشق تو نسپارم دل دل را چه کنم! بهر چه می‌دارم دل؟... 🌷🌿🌷🌿🌷 #شهید_گمنام_خوشنام_تویی #گمنام_منم😔 . .

۱۸ تیر 1396
3K
شهید گمنام، #خوشنام_تویی #گمنام_منم کسی که لب زد بر جام تویی ناکام منم... . . . . . 🌸 شادی روح #شهدا #صلوات + و عجل فرجهم ‌🌸 . . . #martyrs #martyr #شهید #شهدا ...

شهید گمنام، #خوشنام_تویی #گمنام_منم کسی که لب زد بر جام تویی ناکام منم... . . . . . 🌸 شادی روح #شهدا #صلوات + و عجل فرجهم ‌🌸 . . . #martyrs #martyr #شهید #شهدا #تا_شهدا #شهادت #شهیدان #صلوات #شهید_گمنام #گمنام

۷ تیر 1396
14K
پیدا شده‌اے #شـ‌هید_گمنام نـام آورے ‏اٺ زبانـزد عـام از نام و نشـاݩ فراتـرے تو #گمنام_منم اسیـر یڪ نام باز آئینہ، آب، سینے‌و چاےو نباٺ باز پنجشنبہ‌‌‌و یاد‌شـ‌هدا با صلواٺ

پیدا شده‌اے #شـ‌هید_گمنام نـام آورے ‏اٺ زبانـزد عـام از نام و نشـاݩ فراتـرے تو #گمنام_منم اسیـر یڪ نام باز آئینہ، آب، سینے‌و چاےو نباٺ باز پنجشنبہ‌‌‌و یاد‌شـ‌هدا با صلواٺ

۲۰ آبان 1395
3K