نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

گلستان_تسلیت (۳ تصویر)

#شیراز_تسلیت #گلستان_تسلیت #لرستان_تسلیت

#شیراز_تسلیت #گلستان_تسلیت #لرستان_تسلیت

۶ فروردین 1398
367
هیأت فارس الحجاز (عج) گرگان: غمت پشت مرا خم کرد،امروز پدرراکوه ماتم کرد،امروز به زیرخاکها جان کندن تو گلستان را جهنم کرد، امروز #گلستان_تسلیت😭 #عالیه_رجبی 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 ...

هیأت فارس الحجاز (عج) گرگان: غمت پشت مرا خم کرد،امروز پدرراکوه ماتم کرد،امروز به زیرخاکها جان کندن تو گلستان را جهنم کرد، امروز #گلستان_تسلیت😭 #عالیه_رجبی 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 @faresalhejazgorgan

۱۴ اردیبهشت 1396
22
با صدای بی صدا مثل یک کوه بلند مثل یک خواب کوتاه یه مرد بود یه مرد #معدن #معدنچی #معدن_یورت #معدن_یورت_آزادشهر #معدن_گلستان #گلستان_تسلیت #ایران_تسلیت #تسلیت #تسلیت😢

با صدای بی صدا مثل یک کوه بلند مثل یک خواب کوتاه یه مرد بود یه مرد #معدن #معدنچی #معدن_یورت #معدن_یورت_آزادشهر #معدن_گلستان #گلستان_تسلیت #ایران_تسلیت #تسلیت #تسلیت😢

۱۴ اردیبهشت 1396
87