نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

گـــــوشــــــواره (۱ تصویر)

◀ #▶ ◀چـہ #گـــــوشــــــواره اے▶ ◀از #بــــوســہ_هــــاے_ٺو ▶ ◀#خـــوشـــٺر ▶ ◀ڪہ #دانــہ_دانــہ مــےنشینـــد▶ ◀بـــہ #لالـــہ_ے_گــــوشـــــم ▶ ◀در مـــن #گــــره_بخــــــور ▶ ◀هـــر ســـاعٺ از #شبــــانـــہ_روز هـــمـ ڪہ شــــد▶ ◀#مـــرا درگیـــــر #صـــدایٺ ▶ ◀ #نفـــس‌اٺ ▶ ◀#مــــرا ...

◀ #▶ ◀چـہ #گـــــوشــــــواره اے▶ ◀از #بــــوســہ_هــــاے_ٺو ▶ ◀#خـــوشـــٺر ▶ ◀ڪہ #دانــہ_دانــہ مــےنشینـــد▶ ◀بـــہ #لالـــہ_ے_گــــوشـــــم ▶ ◀در مـــن #گــــره_بخــــــور ▶ ◀هـــر ســـاعٺ از #شبــــانـــہ_روز هـــمـ ڪہ شــــد▶ ◀#مـــرا درگیـــــر #صـــدایٺ ▶ ◀ #نفـــس‌اٺ ▶ ◀#مــــرا درگیــــر #حــــافـظـہ_اٺ ڪن▶ ◀مـــن #ٺو را #دوســٺ_ٺر از #جــــان دارمـ▶

۸ مرداد 1396
5K