نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

گشتاسب (۱۲ تصویر)

۴١ -ایران زمین تنها سرزمینی است که در آن در دورانی انسانهائی اھورائی و زردتشتی (به لحاظ مقام) به حکومت رسیده اند کسانی چون گشتاسب، کیومرث، ھرمز و کوروش. که اینان به مثابه موعودھا و ...

۴١ -ایران زمین تنها سرزمینی است که در آن در دورانی انسانهائی اھورائی و زردتشتی (به لحاظ مقام) به حکومت رسیده اند کسانی چون گشتاسب، کیومرث، ھرمز و کوروش. که اینان به مثابه موعودھا و ناجیان دین زردتشت بوده اند. و این استحقاق این قوم را نشان میدھد. ھمانطور که ...

۱۹ بهمن 1398
11K
#شاهنامه #گشتاسب #۸۷ روزی قیصر نامه‌ای به الیاس فرزند مهراس که حاکم خزر بود نوشت و از او باج طلبید اما او نپذیرفت . قیصر عصبانی شد . قیصر ناراحت و مشوش به فرخ زاد ...

#شاهنامه #گشتاسب #۸۷ روزی قیصر نامه‌ای به الیاس فرزند مهراس که حاکم خزر بود نوشت و از او باج طلبید اما او نپذیرفت . قیصر عصبانی شد . قیصر ناراحت و مشوش به فرخ زاد گفت: آیا می‌توانیم با او بجنگیم ؟ فرخ زاد گفت : من او را با ...

۵ دی 1398
79K
#ارجاسب_تورانی #شاهان _تورانی #شاهنامه اَرجاسب یا اَرجاسپ یکی از شاهان توران در شاهنامه است. او نبیرهٔ #افراسیاب است و شاهی او هم‌زمان با شاهی #گشتاسب و پیدایش #زرتشت در ایران است. در زمان او جنگهای ...

#ارجاسب_تورانی #شاهان _تورانی #شاهنامه اَرجاسب یا اَرجاسپ یکی از شاهان توران در شاهنامه است. او نبیرهٔ #افراسیاب است و شاهی او هم‌زمان با شاهی #گشتاسب و پیدایش #زرتشت در ایران است. در زمان او جنگهای دینی بین ایران و توران درگرفت که به پیروزی #ایرانیان انجامید. در #اوستا مکرر از ...

۲۷ اردیبهشت 1394
67
#گشتاسب #کیانی #شاهنامه یا گُشتاسپ یا کی‌گشتاسپ یا ویشتاسپ یا کی‌ویشتاسپ (به معنی دارنده اسب آماده) نام فرمانروای بلخ در زمان #زرتشت_پیامبر_ایرانی است. زرتشت به گشتاسب پناه برد و او دین وی را پذیرفت و ...

#گشتاسب #کیانی #شاهنامه یا گُشتاسپ یا کی‌گشتاسپ یا ویشتاسپ یا کی‌ویشتاسپ (به معنی دارنده اسب آماده) نام فرمانروای بلخ در زمان #زرتشت_پیامبر_ایرانی است. زرتشت به گشتاسب پناه برد و او دین وی را پذیرفت و از وی پشتیبانی کرد. در گاهان، زرتشت چهار بار از این فرمانروا نام می‌برد که ...

۲۷ اردیبهشت 1394
133
#زریر #کیانی #شاهنامه زَریر نام پسر #لهراسب و برادر #گشتاسب است. این نام در #اوستا زَیری‌وَیری آمده است که به معنی زرّین جوشن است. در یکی از جنگهای دینی #ایرانیان با تورانیان بیدرفش او را ...

#زریر #کیانی #شاهنامه زَریر نام پسر #لهراسب و برادر #گشتاسب است. این نام در #اوستا زَیری‌وَیری آمده است که به معنی زرّین جوشن است. در یکی از جنگهای دینی #ایرانیان با تورانیان بیدرفش او را با تیری زهرآلود کشت.

۲۷ اردیبهشت 1394
242
#زرتشت #شاهنامه زرتشت در شاهنامه نا به شهادت شاهنامه ظهور زرتشت و آیین او در قلمرو ایران زمین در عهد پادشاهی #گشتاسب صورت پذیرفت. زرتشت خود به دربار آمد و پیغمبری خویش را در حضور ...

#زرتشت #شاهنامه زرتشت در شاهنامه نا به شهادت شاهنامه ظهور زرتشت و آیین او در قلمرو ایران زمین در عهد پادشاهی #گشتاسب صورت پذیرفت. زرتشت خود به دربار آمد و پیغمبری خویش را در حضور شاه کشور رسما اعلام داشت :به شاه جــــــــهان گفت پیغمبرم تو را سوی یزدان همی ...

۲۸ فروردین 1394
200
#زرتشت #اوستا زَرتُشت یا زَردُشت یا اشوزَرتُشت، #پیامبر_ایران باستان بود که #مزدیسنا را بنیان گذاشت.[۱] وی همچنین سراینده #گاتها، کهن‌ترین بخش اوستا می‌باشد.[۲] زمان و محل دقیق تولد وی مشخص نیست اما گمانه‌زنی‌ها و اسناد، ...

#زرتشت #اوستا زَرتُشت یا زَردُشت یا اشوزَرتُشت، #پیامبر_ایران باستان بود که #مزدیسنا را بنیان گذاشت.[۱] وی همچنین سراینده #گاتها، کهن‌ترین بخش اوستا می‌باشد.[۲] زمان و محل دقیق تولد وی مشخص نیست اما گمانه‌زنی‌ها و اسناد، زمانی بین ۱۰۰۰ تا ۶۰۰ سال پیش از میلاد مسیح را برای او حدس زده‌اند ...

۲۴ فروردین 1394
200
#کی_لهراسب #شاهنامه #کیانی در اساطیر ایران، لُهْراسپ یا آئوروت‌اسپه از پادشاهان کیانیاست. کیخسرو پیش از عروج به آسمان او را به شهریاری ایرانبرگزید. این کار کیخسرو با اعتراض پهلوانان و بزرگان روبرو شد ولی بالاخره ...

#کی_لهراسب #شاهنامه #کیانی در اساطیر ایران، لُهْراسپ یا آئوروت‌اسپه از پادشاهان کیانیاست. کیخسرو پیش از عروج به آسمان او را به شهریاری ایرانبرگزید. این کار کیخسرو با اعتراض پهلوانان و بزرگان روبرو شد ولی بالاخره با دلایلی که #کیخسرو آورد بر این انتخاب گردن نهادند. در شاهنامهٔ فردوسی لهراسپ پدر ...

۲۳ اسفند 1393
268
#بهمن #شاهنامه پسر #اسفندیار، از پادشاهان #کیانی بود. او پس از #گشتاسب شاه ایران شد. در تواریخ سنتی او را به #اردشیر_یکم پادشاه #هخامنشی نسبت داده اند. در شاهنامه هم به این موضوع اشاره شده‌است.چو ...

#بهمن #شاهنامه پسر #اسفندیار، از پادشاهان #کیانی بود. او پس از #گشتاسب شاه ایران شد. در تواریخ سنتی او را به #اردشیر_یکم پادشاه #هخامنشی نسبت داده اند. در شاهنامه هم به این موضوع اشاره شده‌است.چو گشتاسب روی نبیره بدیدشد از آب دیده رخش ناپدید…ورا یافت روشن دل و یادگیرازان پس ...

۲ بهمن 1393
71
#گشتاسب #شاهنامه #کیانی #زرتشت یا گُشتاسپ یا کی‌گشتاسپ یا ویشتاسپ یا کی‌ویشتاسپ (به معنی دارنده اسب آماده) نام فرمانروای بلخ در زمان زرتشت، پیامبر ایرانی، است. زرتشت به گشتاسب پناه برد و او دین وی ...

#گشتاسب #شاهنامه #کیانی #زرتشت یا گُشتاسپ یا کی‌گشتاسپ یا ویشتاسپ یا کی‌ویشتاسپ (به معنی دارنده اسب آماده) نام فرمانروای بلخ در زمان زرتشت، پیامبر ایرانی، است. زرتشت به گشتاسب پناه برد و او دین وی را پذیرفت و از وی پشتیبانی کرد.[۱] در گاهان، زرتشت چهار بار از این فرمانروا ...

۲ بهمن 1393
136
#کتایون #شاهنامه ترک ها به بلخ تاخته و آنجار ا به غارت گرفته و مردم را قتل عام نموده اند. #لهراسب با اینکه با آنها دلیرانه رزم کرده ولی کشته شده است.#گشتاسب در این موقع ...

#کتایون #شاهنامه ترک ها به بلخ تاخته و آنجار ا به غارت گرفته و مردم را قتل عام نموده اند. #لهراسب با اینکه با آنها دلیرانه رزم کرده ولی کشته شده است.#گشتاسب در این موقع شاه سیستان است و زن او در نزد لهراسب می باشد. این زن دارای یک ...

۸ دی 1393
72
#اسفندیار #شاهنامه یا اسپندیار پسر #گشتاسب از #کتایون و نواده #لهراسب بود. برادرانش #پشوتن و #فرشیدورد، عمویش #زریر و پسرانش #نوش آذر و #مهرنوش و #بهمن نام داشته‌اند. اسفندیار #رویین_تن بود، در شاهنامه به چگونگی ...

#اسفندیار #شاهنامه یا اسپندیار پسر #گشتاسب از #کتایون و نواده #لهراسب بود. برادرانش #پشوتن و #فرشیدورد، عمویش #زریر و پسرانش #نوش آذر و #مهرنوش و #بهمن نام داشته‌اند. اسفندیار #رویین_تن بود، در شاهنامه به چگونگی رویین‌تن شدن اسفندیار اشاره‌ای نشده است اما در زراتشت‌نامه از #زرتشت بهرام پژدو آمده است ...

۲۲ آذر 1393
298