نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

گرسیوز (۳ تصویر)

#گرسیوز #شاهنانه گَرسیوَز وَگیرَگان در شاهنامه فردوسی فرمانده سپاه توران است. او برادر کوچک‌تر افراسیاب و پسر پشنگ است. افراسیاب دو برادر داشت یکی اَغریرَث و دیگری گرسیوز. اغریرث در داستان نقشی مثبت و گرسیوز ...

#گرسیوز #شاهنانه گَرسیوَز وَگیرَگان در شاهنامه فردوسی فرمانده سپاه توران است. او برادر کوچک‌تر افراسیاب و پسر پشنگ است. افراسیاب دو برادر داشت یکی اَغریرَث و دیگری گرسیوز. اغریرث در داستان نقشی مثبت و گرسیوز نقشی منفی دارد. گرسیوز در حماسهٔ بانوگشسب‌نامه نیز نقش دارد. این نام در اوستا کَرِسیوَزدَ ...

۱۸ اسفند 1394
1K
#بیژن_و_منیژه #شاهنامه شکایت مردم ارمان و اعزام بیژن به نبرد با گرازان در دوران پادشاهی #کیخسرو پادشاه #کیانی گروهی از مردم سرزمین ارمان نزد شاه ایران آمده و تظلم نمودند که سرزمین‌شان که در مرز ...

#بیژن_و_منیژه #شاهنامه شکایت مردم ارمان و اعزام بیژن به نبرد با گرازان در دوران پادشاهی #کیخسرو پادشاه #کیانی گروهی از مردم سرزمین ارمان نزد شاه ایران آمده و تظلم نمودند که سرزمین‌شان که در مرز توران قرار دارد مورد تاخت و تاز و هجوم گرازان قرار گرفته‌است. کیخسرو دو پهلوان ...

۱۳ دی 1393
5K
#سیاوش #شاهنامه گذر سیاوش ازآتش سیاوش یا سیاووش یا سیاوخش (صورت پهلوی آن هم سیاوخشاست) از شخصیتهای معصوم شاهنامه و فرزند پهلوان و برومند #کاووس است. صورت اوستایی این نام سیاورشن به معنی دارندهٔ حیوان ...

#سیاوش #شاهنامه گذر سیاوش ازآتش سیاوش یا سیاووش یا سیاوخش (صورت پهلوی آن هم سیاوخشاست) از شخصیتهای معصوم شاهنامه و فرزند پهلوان و برومند #کاووس است. صورت اوستایی این نام سیاورشن به معنی دارندهٔ حیوان (اسب) نر سیاه است.∗ در شاهنامه نیز اسب سیاوش با صفت شبرنگ*[۱] (به رنگ شب ...

۲۸ آذر 1393
3K