نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

گاوباز (۱ تصویر)

#گاوباز زن#فرانسوی در یک قدمی مرگ، گوش بریده گاو را به عنوان نشان افتخار بالا گرفت او در سال 2015 نیز این حرکت را انجام داده بود و با انتقادات گسترده مدافعان حقوق#حیوانات مواجه شد.

#گاوباز زن#فرانسوی در یک قدمی مرگ، گوش بریده گاو را به عنوان نشان افتخار بالا گرفت او در سال 2015 نیز این حرکت را انجام داده بود و با انتقادات گسترده مدافعان حقوق#حیوانات مواجه شد.

۴ شهریور 1396
68