نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

ڪمیل (۳ تصویر)

کای دلارامی که جان ما تویی بی تو ما را یک نفس آرام نیست #ڪمیل

کای دلارامی که جان ما تویی بی تو ما را یک نفس آرام نیست #ڪمیل

۲۲ دی 1397
4K
با اینڪہ از #نسل شما نیستم،اما دلم بدجور #هواے صداے بیسیم هایتاݧ را کرده.... #ڪمیل...ڪمیل...ڪوثر... ڪمیل...ڪمیل... #ڪوثر...

با اینڪہ از #نسل شما نیستم،اما دلم بدجور #هواے صداے بیسیم هایتاݧ را کرده.... #ڪمیل...ڪمیل...ڪوثر... ڪمیل...ڪمیل... #ڪوثر...

۱۱ آذر 1397
3K
خــداوندا یڪ هفـته ے دیگــر هـم گذشـت ڪاش خـوب بندگـی ڪرده باشـم در ایـن یڪ هفـته ڪاش جـز راه تـو نرفتـه باشـم ڪاش عـبادت هایـم را صحیـح ادا ڪرده باشـم ڪاش درایـن هفـته ڪمتر گناه ...

خــداوندا یڪ هفـته ے دیگــر هـم گذشـت ڪاش خـوب بندگـی ڪرده باشـم در ایـن یڪ هفـته ڪاش جـز راه تـو نرفتـه باشـم ڪاش عـبادت هایـم را صحیـح ادا ڪرده باشـم ڪاش درایـن هفـته ڪمتر گناه ڪرده باشـم امـا خـوب میدانـم چـه خـوب بوده باشـم چه بـد تـو هنوز خداے منی ...

۲۵ فروردین 1396
5K