نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

ڪرم (۴ تصویر)

حساب مےڪنم امشب بزرگے #ڪرمٺ را در عرصہ‌هاے خیالم مساحٺ #حرمٺ را بہ اذݧ حضرٺ باراݧ بہ اذݧ #مادرتاݧ نشستہ‌ام ڪه بگریم میاݧ روضہ غمٺ را #شهادت_امام_حسن_مجتبی ع💚🍂 #تسلیٺ_باد🍂💔

حساب مےڪنم امشب بزرگے #ڪرمٺ را در عرصہ‌هاے خیالم مساحٺ #حرمٺ را بہ اذݧ حضرٺ باراݧ بہ اذݧ #مادرتاݧ نشستہ‌ام ڪه بگریم میاݧ روضہ غمٺ را #شهادت_امام_حسن_مجتبی ع💚🍂 #تسلیٺ_باد🍂💔

۴ آبان 1398
137
﷽ حساب مےڪنم امشب بزرگے #ڪرمٺ را در عرصہ‌هاے خیالم مساحٺ #حرمٺ را بہ اذݧ حضرٺ باراݧ بہ اذݧ #مادرتاݧ نشستہ‌ام ڪه بگریم میاݧ روضہ غمٺ را #شهادت_امام‌حسن‌مجتبے_ع💚🍂 #تسلیت_باد🍂💔 #بہ_رسم_رفاقت_دعای_شهادت #از‌_ڪــربـلا‌_تــا‌_شـهادتـــღ °|• @az_karbala_ta_shahadat •|°

﷽ حساب مےڪنم امشب بزرگے #ڪرمٺ را در عرصہ‌هاے خیالم مساحٺ #حرمٺ را بہ اذݧ حضرٺ باراݧ بہ اذݧ #مادرتاݧ نشستہ‌ام ڪه بگریم میاݧ روضہ غمٺ را #شهادت_امام‌حسن‌مجتبے_ع💚🍂 #تسلیت_باد🍂💔 #بہ_رسم_رفاقت_دعای_شهادت #از‌_ڪــربـلا‌_تــا‌_شـهادتـــღ °|• @az_karbala_ta_shahadat •|°

۱۳ مهر 1398
91
❤️🍃یاعقیلة العرب«س»🍃❤️ هرڪه به هرجارسد از #ڪرم زینب است بوے خـوش ڪربلا ازحرم زینب است طےّ زمان هانرفت یڪ اثر از پرچمش ملڪ سلیمان ڪه نیست،این علم زینب است #میلاد_حضرت_زینب_س_مبارڪ @yahoseiin

❤️🍃یاعقیلة العرب«س»🍃❤️ هرڪه به هرجارسد از #ڪرم زینب است بوے خـوش ڪربلا ازحرم زینب است طےّ زمان هانرفت یڪ اثر از پرچمش ملڪ سلیمان ڪه نیست،این علم زینب است #میلاد_حضرت_زینب_س_مبارڪ @yahoseiin

۳ بهمن 1396
8
#پروردگـارا #الهی ستوده ترین ستایش ها سزاوار توست، ستایش مان را بپذیر.. #الهی_مقصود_تویی، چشمه هاے #امید را بسویمان سرشارڪردی.. #الهی به #فضل تو یارے جستیم، درهاے #رحمتت را برویمان بگشا.. #الهی تویی مهیاے فریاد رس، ...

#پروردگـارا #الهی ستوده ترین ستایش ها سزاوار توست، ستایش مان را بپذیر.. #الهی_مقصود_تویی، چشمه هاے #امید را بسویمان سرشارڪردی.. #الهی به #فضل تو یارے جستیم، درهاے #رحمتت را برویمان بگشا.. #الهی تویی مهیاے فریاد رس، در پناه تو به جود و #ڪرم و #خوشنودے رسم.. #الهی ڪوچ ڪردم به درگاهت، ...

۱۲ اردیبهشت 1395
73