نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

ڪبریا (۲ تصویر)

#رهبرانه 💚 در روایات است ڪه #تڪبّر از همه ڪس بد❌ است ☝️مڱر تڪبّر زن در مقابل مرد نامحرم. 👈زن باید حالت #ڪبریا داشته باشد و نباید حالت #خضوع‌وتسلیم بر او مستولے شود.

#رهبرانه 💚 در روایات است ڪه #تڪبّر از همه ڪس بد❌ است ☝️مڱر تڪبّر زن در مقابل مرد نامحرم. 👈زن باید حالت #ڪبریا داشته باشد و نباید حالت #خضوع‌وتسلیم بر او مستولے شود.

۱۴ مهر 1396
5K
✍یڪ دنیا‌حرف‌در‌این‌جملہ‌است: براے رسیدن به #ڪبریا باید‌نہ ڪبر داشت نہ ‌ریا... شهدا‌ #خالص‌ و‌ متواضع ‌بودند وبہ عرش ‌ڪبریایے ‌پا نهادند.

✍یڪ دنیا‌حرف‌در‌این‌جملہ‌است: براے رسیدن به #ڪبریا باید‌نہ ڪبر داشت نہ ‌ریا... شهدا‌ #خالص‌ و‌ متواضع ‌بودند وبہ عرش ‌ڪبریایے ‌پا نهادند.

۳۰ مرداد 1396
4K