نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

کیپاپی_لند (۳۹ تصویر)

کمپانی SM رسما تایید کرد که EXO در تاریخ 2 نوامبر با 9 عضو برمیگرده😍💜 EXO با طولانی ترین فاصله با کامبکی 9 نفره برمیگرده. امروز 4 اکتبر کمپانی SM تایید کرد که پنجمین فول ...

کمپانی SM رسما تایید کرد که EXO در تاریخ 2 نوامبر با 9 عضو برمیگرده😍💜 EXO با طولانی ترین فاصله با کامبکی 9 نفره برمیگرده. امروز 4 اکتبر کمپانی SM تایید کرد که پنجمین فول آلبوم اکسو به نام Don’t Mess Up My Tempo در تاریخ دوم نوامبر منتشر میشه ...

۲ هفته پیش
4K
اطـلاعاتی از کامبک اکسو😻 🍃 💜 این آلبوم سه تا ورژن داره: – Allegro – Andante – Moderato و همینطور ترک لیست این آلبوم به صورت زیر هستش: 1. Tempo 2. Sign 3. 닿을 순간 ...

اطـلاعاتی از کامبک اکسو😻 🍃 💜 این آلبوم سه تا ورژن داره: – Allegro – Andante – Moderato و همینطور ترک لیست این آلبوم به صورت زیر هستش: 1. Tempo 2. Sign 3. 닿을 순간 Ooh La La La 4. Gravity 5. 가끔 With You 6. 24/7 7. 후폭풍 Bad ...

۲ هفته پیش
4K
کامبکـ در راه است ..😻 🍃 💜 #اکسو_کامبک #کیپاپی_لند #ادمین_شقآیق

کامبکـ در راه است ..😻 🍃 💜 #اکسو_کامبک #کیپاپی_لند #ادمین_شقآیق

۲ هفته پیش
5K
کامبکـ در راه است ..😻 🍃 💜 #اکسو_کامبک #کیپاپی_لند #ادمین_شقآیق

کامبکـ در راه است ..😻 🍃 💜 #اکسو_کامبک #کیپاپی_لند #ادمین_شقآیق

۲ هفته پیش
5K
کامبکـ در راه است ..😻🍃💜 شرمنده نمیتونیم زیاد فعالیت داشته باشیم .. وقت مدرسه هاست و خود من هم کنکوری ام 🌸 #اکسو_کامبک #کیپاپی_لند #ادمین_شقآیق

کامبکـ در راه است ..😻🍃💜 شرمنده نمیتونیم زیاد فعالیت داشته باشیم .. وقت مدرسه هاست و خود من هم کنکوری ام 🌸 #اکسو_کامبک #کیپاپی_لند #ادمین_شقآیق

۲ هفته پیش
3K
💖 #RM #bts #کیپاپی_لند #ادمین_شقآیق

💖 #RM #bts #کیپاپی_لند #ادمین_شقآیق

۱۵ شهریور 1397
5K
💖 #RM #bts #کیپاپی_لند #ادمین_شقآیق

💖 #RM #bts #کیپاپی_لند #ادمین_شقآیق

۱۵ شهریور 1397
6K
💖 #RM #bts #کیپاپی_لند #ادمین_شقآیق

💖 #RM #bts #کیپاپی_لند #ادمین_شقآیق

۱۵ شهریور 1397
5K
💖 #RM #bts #کیپاپی_لند #ادمین_شقآیق

💖 #RM #bts #کیپاپی_لند #ادمین_شقآیق

۱۵ شهریور 1397
6K
💖 #RM #bts #کیپاپی_لند #ادمین_شقآیق

💖 #RM #bts #کیپاپی_لند #ادمین_شقآیق

۱۵ شهریور 1397
6K
💖 #RM #bts #کیپاپی_لند #ادمین_شقآیق

💖 #RM #bts #کیپاپی_لند #ادمین_شقآیق

۱۵ شهریور 1397
5K
💖 #RM #bts #کیپاپی_لند #ادمین_شقآیق

💖 #RM #bts #کیپاپی_لند #ادمین_شقآیق

۱۵ شهریور 1397
6K
💖 #RM #bts #کیپاپی_لند #ادمین_شقآیق

💖 #RM #bts #کیپاپی_لند #ادمین_شقآیق

۱۵ شهریور 1397
5K
💖 #RM #bts #کیپاپی_لند #ادمین_شقآیق

💖 #RM #bts #کیپاپی_لند #ادمین_شقآیق

۱۵ شهریور 1397
5K
💖 #RM #bts #کیپاپی_لند #ادمین_شقآیق

💖 #RM #bts #کیپاپی_لند #ادمین_شقآیق

۱۵ شهریور 1397
3K
💗 #Jungkook #bts #کیپاپی_لند #ادمین_شقآیق

💗 #Jungkook #bts #کیپاپی_لند #ادمین_شقآیق

۱۴ شهریور 1397
8K
💗 #Jungkook #bts #کیپاپی_لند #ادمین_شقآیق

💗 #Jungkook #bts #کیپاپی_لند #ادمین_شقآیق

۱۴ شهریور 1397
6K
💗 #Jungkook #bts #کیپاپی_لند #ادمین_شقآیق

💗 #Jungkook #bts #کیپاپی_لند #ادمین_شقآیق

۱۴ شهریور 1397
6K
💗 #Jungkook #bts #کیپاپی_لند #ادمین_شقآیق

💗 #Jungkook #bts #کیپاپی_لند #ادمین_شقآیق

۱۴ شهریور 1397
5K
💜 #J_hope #bts #کیپاپی_لند #ادمین_شقآیق

💜 #J_hope #bts #کیپاپی_لند #ادمین_شقآیق

۱۴ شهریور 1397
5K