نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

کیم_یوجونگ (۷۶ تصویر)

#کیم_یوجونگ دیروز تو فنمیتینگی که تو سئول داشتـ آهنگ سیگنال توایس رو کاور کرد😍😱 پ ن : قبلا هم گفتـه بـود که گروه مورد علاقشـ توایسه و بایسـشمـ #جونگیونِ😍💦🌟 ADMIN : #you_r_love #kimyoojung 💅 #twice ...

#کیم_یوجونگ دیروز تو فنمیتینگی که تو سئول داشتـ آهنگ سیگنال توایس رو کاور کرد😍😱 پ ن : قبلا هم گفتـه بـود که گروه مورد علاقشـ توایسه و بایسـشمـ #جونگیونِ😍💦🌟 ADMIN : #you_r_love #kimyoojung 💅 #twice ✌ #news

۶ ساعت پیش
2K
💫HAPPY BIRTHDAY YOOJUNG💫👅💥 #yoojung 👑💄 #kimyoojung #یوجونگ #کیم_یوجونگ 👑

💫HAPPY BIRTHDAY YOOJUNG💫👅💥 #yoojung 👑💄 #kimyoojung #یوجونگ #کیم_یوجونگ 👑

۱ هفته پیش
6K
🎋 تولدشـ هپی مپــــے🎊 🎉 #HBD_YOOJUNG #kimyoojung #yoojung 🎊 #کیم_یوجونگ #یوجونگ

🎋 تولدشـ هپی مپــــے🎊 🎉 #HBD_YOOJUNG #kimyoojung #yoojung 🎊 #کیم_یوجونگ #یوجونگ

۱ هفته پیش
5K
آپـ اینستـا یوجونگـ🌠کپشن : #you_r_love #up #insta #yoojung #یوجونگ #kimyoojung #کیم_یوجونگ

آپـ اینستـا یوجونگـ🌠کپشن : #you_r_love #up #insta #yoojung #یوجونگ #kimyoojung #کیم_یوجونگ

۱ هفته پیش
3K
آپـ اینستـا یوجونگـ🌠کپشن : #23سپتامبر #up #insta #yoojung #یوجونگ #kimyoojung #کیم_یوجونگ

آپـ اینستـا یوجونگـ🌠کپشن : #23سپتامبر #up #insta #yoojung #یوجونگ #kimyoojung #کیم_یوجونگ

۱ هفته پیش
3K
مودبرد از بویو 👫❤️ #moodboard #boyoo #parkbogum #پارک_بوگوم #kimyoojung #کیم_یوجونگ #bogum #بوگوم #yoojung #یوجونگ

مودبرد از بویو 👫❤️ #moodboard #boyoo #parkbogum #پارک_بوگوم #kimyoojung #کیم_یوجونگ #bogum #بوگوم #yoojung #یوجونگ

۱ هفته پیش
5K
🍃 پرنسس این دو عکس رو در اینستاش آپ کرد و به نظرش بین تمام عکس ها این دو بهترینن🌷 #insta #up #یوجونگ #yoojung #کیم_یوجونگ #kimyoojung

🍃 پرنسس این دو عکس رو در اینستاش آپ کرد و به نظرش بین تمام عکس ها این دو بهترینن🌷 #insta #up #یوجونگ #yoojung #کیم_یوجونگ #kimyoojung

۳ هفته پیش
3K
🍃پرنسس این دو عکس رو در اینستاش آپ کرد و به نظرش بین تمام عکس ها این دو بهترینن🌷 #insta #up #یوجونگ #yoojung #کیم_یوجونگ #kimyoojung

🍃پرنسس این دو عکس رو در اینستاش آپ کرد و به نظرش بین تمام عکس ها این دو بهترینن🌷 #insta #up #یوجونگ #yoojung #کیم_یوجونگ #kimyoojung

۳ هفته پیش
3K
اگــر یـکـ تخـم مرغ توسـط نیـروییے بیرونیـے بشکند، زندگیـے پایـان می یابد. اگــر یـکـ تخـم مرغ توسـط نیـروییے درونی بشکند، زندگیے آغاز میے شود. بهتــرین چیزها از درون اتفاق می افتـند... #kimyoojung #yoojung #یوجونگ #کیم_یوجونگ

اگــر یـکـ تخـم مرغ توسـط نیـروییے بیرونیـے بشکند، زندگیـے پایـان می یابد. اگــر یـکـ تخـم مرغ توسـط نیـروییے درونی بشکند، زندگیے آغاز میے شود. بهتــرین چیزها از درون اتفاق می افتـند... #kimyoojung #yoojung #یوجونگ #کیم_یوجونگ

۴ هفته پیش
10K
فـلسفه ساده زندگیـے من تـو اینـ دیالوگـ: باب اسفنجـیے: درچـه روزی هستـیم؟! پاتـریکـ: امـروز باب اسفنجـیے: اوه...روز مورد علاقـه منــ. #kimyoojung #yoojung #یوجونگ #کیم_یوجونگ

فـلسفه ساده زندگیـے من تـو اینـ دیالوگـ: باب اسفنجـیے: درچـه روزی هستـیم؟! پاتـریکـ: امـروز باب اسفنجـیے: اوه...روز مورد علاقـه منــ. #kimyoojung #yoojung #یوجونگ #کیم_یوجونگ

۲ شهریور 1396
8K
کدوم حالتش؟😘 #کیم_یوجونگ

کدوم حالتش؟😘 #کیم_یوجونگ

۱ شهریور 1396
2K
سرے عکس هاے جدید پرنسس😉 #کیم_یوجونگ #NEWS

سرے عکس هاے جدید پرنسس😉 #کیم_یوجونگ #NEWS

۲۸ مرداد 1396
2K
سرے عکس هاے جدید پرنسس😉 #کیم_یوجونگ #NEWS

سرے عکس هاے جدید پرنسس😉 #کیم_یوجونگ #NEWS

۲۸ مرداد 1396
2K
سرے عکس هاے جدید پرنسس😉 #کیم_یوجونگ #NEWS

سرے عکس هاے جدید پرنسس😉 #کیم_یوجونگ #NEWS

۲۸ مرداد 1396
2K
سرے عکس هاے جدید پرنسس😉 #کیم_یوجونگ #NEWS

سرے عکس هاے جدید پرنسس😉 #کیم_یوجونگ #NEWS

۲۸ مرداد 1396
2K
سرے عکس هاے جدید پرنسس😉 #کیم_یوجونگ #NEWS

سرے عکس هاے جدید پرنسس😉 #کیم_یوجونگ #NEWS

۲۸ مرداد 1396
2K
سرے عکس هاے جدید پرنسس😉 #کیم_یوجونگ #NEWS

سرے عکس هاے جدید پرنسس😉 #کیم_یوجونگ #NEWS

۲۸ مرداد 1396
2K
سرے عکس هاے جدید پرنسس😉 #کیم_یوجونگ #NEWS

سرے عکس هاے جدید پرنسس😉 #کیم_یوجونگ #NEWS

۲۸ مرداد 1396
2K
سرے عکس هاے جدید پرنسس😉 #کیم_یوجونگ #NEWS

سرے عکس هاے جدید پرنسس😉 #کیم_یوجونگ #NEWS

۲۸ مرداد 1396
2K
سرے عکس هاے جدید پرنسس😉 #کیم_یوجونگ #NEWS

سرے عکس هاے جدید پرنسس😉 #کیم_یوجونگ #NEWS

۲۸ مرداد 1396
1K