نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

کیم_یوجونگ (۹۰ تصویر)

آپ های فن کافه ی ژاپنی کویین با عکسهایی برای اولین فنمیتینگ ژاپن 😻💋 #kimyoojung #کیم_یوجونگ #yoojung #یوجونگ

آپ های فن کافه ی ژاپنی کویین با عکسهایی برای اولین فنمیتینگ ژاپن 😻💋 #kimyoojung #کیم_یوجونگ #yoojung #یوجونگ

۱ هفته پیش
6K
آپ های فن کافه ی ژاپنی کویین با عکسهایی برای اولین فنمیتینگ ژاپن 😻💋 #kimyoojung #کیم_یوجونگ #yoojung #یوجونگ

آپ های فن کافه ی ژاپنی کویین با عکسهایی برای اولین فنمیتینگ ژاپن 😻💋 #kimyoojung #کیم_یوجونگ #yoojung #یوجونگ

۱ هفته پیش
6K
آپ های فن کافه ی ژاپنی کویین با عکسهایی برای اولین فنمیتینگ ژاپن 😻💋 #kimyoojung #کیم_یوجونگ #yoojung #یوجونگ

آپ های فن کافه ی ژاپنی کویین با عکسهایی برای اولین فنمیتینگ ژاپن 😻💋 #kimyoojung #کیم_یوجونگ #yoojung #یوجونگ

۱ هفته پیش
6K
#wallpaper #Boyoo ♡ #parkbogum #پارک_بوگوم #kimyoojung #کیم_یوجونگ

#wallpaper #Boyoo ♡ #parkbogum #پارک_بوگوم #kimyoojung #کیم_یوجونگ

۲ هفته پیش
4K
آپـ جدید برنـد filakorea با ملکمون 🔥💞🦄 #kimyoojung #کیم_یوجونگ #yoojung #یوجونگ

آپـ جدید برنـد filakorea با ملکمون 🔥💞🦄 #kimyoojung #کیم_یوجونگ #yoojung #یوجونگ

۲ هفته پیش
1K
آپـ جدید برنـد filakorea با ملکمون 🔥💞🦄 #kimyoojung #کیم_یوجونگ #yoojung #یوجونگ

آپـ جدید برنـد filakorea با ملکمون 🔥💞🦄 #kimyoojung #کیم_یوجونگ #yoojung #یوجونگ

۲ هفته پیش
1K
آپـ جدید برنـد filakorea با ملکمون 🔥💞🦄 #kimyoojung #کیم_یوجونگ #yoojung #یوجونگ

آپـ جدید برنـد filakorea با ملکمون 🔥💞🦄 #kimyoojung #کیم_یوجونگ #yoojung #یوجونگ

۲ هفته پیش
1K
آپـ جدید برنـد filakorea با ملکمون 🔥💞🦄 #kimyoojung #کیم_یوجونگ #yoojung #یوجونگ

آپـ جدید برنـد filakorea با ملکمون 🔥💞🦄 #kimyoojung #کیم_یوجونگ #yoojung #یوجونگ

۲ هفته پیش
1K
خاطـره الکـل نیستـ که بپـره. خاطره خاطــرس میمـونه. و دهنتــو سرویس میکنه!!!!! #kimyoojung #کیم_یوجونگ

خاطـره الکـل نیستـ که بپـره. خاطره خاطــرس میمـونه. و دهنتــو سرویس میکنه!!!!! #kimyoojung #کیم_یوجونگ

۲۲ مهر 1396
9K
قیـافـه و حاللـ و روز من بعـد از شنیـدنـ جداشدنـ سوهیان و سویونگ و تیفانے از snsd😭😭 و شنیدنــ خبــر قـــرار گـزاشتنــ لوهــــان😭😭😭😭😭😭 نــــابــود شــدم 😥😢 #kimyoojung #کیم_یوجونگ

قیـافـه و حاللـ و روز من بعـد از شنیـدنـ جداشدنـ سوهیان و سویونگ و تیفانے از snsd😭😭 و شنیدنــ خبــر قـــرار گـزاشتنــ لوهــــان😭😭😭😭😭😭 نــــابــود شــدم 😥😢 #kimyoojung #کیم_یوجونگ

۲۲ مهر 1396
9K
مے گـوینـد زندگے متعلق به کسانیستـ که زود از خوابـ بیدار مے شوند، دروغ استــ؛ دنیــا متعلق به کسانیستـ که از بیـدارشدنـشـانـ خشنـود انـد... #kimyoojung #yoojung #کیم_یوجونگ #یوجونگ

مے گـوینـد زندگے متعلق به کسانیستـ که زود از خوابـ بیدار مے شوند، دروغ استــ؛ دنیــا متعلق به کسانیستـ که از بیـدارشدنـشـانـ خشنـود انـد... #kimyoojung #yoojung #کیم_یوجونگ #یوجونگ

۷ مهر 1396
10K
زندگـے یڪ اثر هنـریستـ نـه یڪـ مسئله ریاضے !! بهشـ فڪر نکنـ ازشـ لذتـ ببـر. #kimyoojung #yoojung #کیم_یوجونگ #یوجونگ

زندگـے یڪ اثر هنـریستـ نـه یڪـ مسئله ریاضے !! بهشـ فڪر نکنـ ازشـ لذتـ ببـر. #kimyoojung #yoojung #کیم_یوجونگ #یوجونگ

۷ مهر 1396
8K
اگــر انسانـ ها بدانند. فرصتـ باهمـ بودنِشانـ چقـدر ڪمـ استـ محبتـشانـ نسبتـ به یڪـ دیگـر نامحـدود می شـود. #kimyoojung #yoojung #کیم_یوجونگ #یوجونگ

اگــر انسانـ ها بدانند. فرصتـ باهمـ بودنِشانـ چقـدر ڪمـ استـ محبتـشانـ نسبتـ به یڪـ دیگـر نامحـدود می شـود. #kimyoojung #yoojung #کیم_یوجونگ #یوجونگ

۷ مهر 1396
8K
منـ از یوجـونگـ عشقـ تر ندیدمـ😘 #yoojung #kimyoojung #کیم_یوجونگ #یوجونگ

منـ از یوجـونگـ عشقـ تر ندیدمـ😘 #yoojung #kimyoojung #کیم_یوجونگ #یوجونگ

۵ مهر 1396
9K
#کیم_یوجونگ دیروز تو فنمیتینگی که تو سئول داشتـ آهنگ سیگنال توایس رو کاور کرد😍😱 پ ن : قبلا هم گفتـه بـود که گروه مورد علاقشـ توایسه و بایسـشمـ #جونگیونِ😍💦🌟 ADMIN : #you_r_love #kimyoojung 💅 #twice ...

#کیم_یوجونگ دیروز تو فنمیتینگی که تو سئول داشتـ آهنگ سیگنال توایس رو کاور کرد😍😱 پ ن : قبلا هم گفتـه بـود که گروه مورد علاقشـ توایسه و بایسـشمـ #جونگیونِ😍💦🌟 ADMIN : #you_r_love #kimyoojung 💅 #twice ✌ #news

۳ مهر 1396
5K
💫HAPPY BIRTHDAY YOOJUNG💫👅💥 #yoojung 👑💄 #kimyoojung #یوجونگ #کیم_یوجونگ 👑

💫HAPPY BIRTHDAY YOOJUNG💫👅💥 #yoojung 👑💄 #kimyoojung #یوجونگ #کیم_یوجونگ 👑

۲۵ شهریور 1396
8K
🎋 تولدشـ هپی مپــــے🎊 🎉 #HBD_YOOJUNG #kimyoojung #yoojung 🎊 #کیم_یوجونگ #یوجونگ

🎋 تولدشـ هپی مپــــے🎊 🎉 #HBD_YOOJUNG #kimyoojung #yoojung 🎊 #کیم_یوجونگ #یوجونگ

۲۵ شهریور 1396
7K
آپـ اینستـا یوجونگـ🌠کپشن : #you_r_love #up #insta #yoojung #یوجونگ #kimyoojung #کیم_یوجونگ

آپـ اینستـا یوجونگـ🌠کپشن : #you_r_love #up #insta #yoojung #یوجونگ #kimyoojung #کیم_یوجونگ

۲۴ شهریور 1396
3K
آپـ اینستـا یوجونگـ🌠کپشن : #23سپتامبر #up #insta #yoojung #یوجونگ #kimyoojung #کیم_یوجونگ

آپـ اینستـا یوجونگـ🌠کپشن : #23سپتامبر #up #insta #yoojung #یوجونگ #kimyoojung #کیم_یوجونگ

۲۴ شهریور 1396
3K
مودبرد از بویو 👫❤️ #moodboard #boyoo #parkbogum #پارک_بوگوم #kimyoojung #کیم_یوجونگ #bogum #بوگوم #yoojung #یوجونگ

مودبرد از بویو 👫❤️ #moodboard #boyoo #parkbogum #پارک_بوگوم #kimyoojung #کیم_یوجونگ #bogum #بوگوم #yoojung #یوجونگ

۲۲ شهریور 1396
6K