نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

کیمیاگر‌ (۱ تصویر)

#معرفی_کتاب کتاب کیمیاگر اثرمعروف پائولوکوئلیو نویسنده ی برزیلی، ازپرفروشترین کتاب های تاریخ ادبیات جهان به شمار می رود.این کتاب تاکنون در ۱۵۰کشور وبه ۶۷ زبان ترجمه شده، ترجمه ی این کتاب به ۶۷ زبان باعث ...

#معرفی_کتاب کتاب کیمیاگر اثرمعروف پائولوکوئلیو نویسنده ی برزیلی، ازپرفروشترین کتاب های تاریخ ادبیات جهان به شمار می رود.این کتاب تاکنون در ۱۵۰کشور وبه ۶۷ زبان ترجمه شده، ترجمه ی این کتاب به ۶۷ زبان باعث شده که نام نویسنده به عنوان"نویسنده زنده ای که اثرش بیشترین ترجمه را دارد" در ...

۱۱ دی 1398
9K