نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

کیمونو (۱۵ تصویر)

#ژاپن #کیمونو

#ژاپن #کیمونو

۲۴ دی 1398
2K
مانتوهای مدل #کیمونو مناسب و خنک برای تابستان کیمونو لباس #سنتی زنان ژاپنی‌ست و پوششی راحت و گشاد دارد و به‌همین‌دلیل بدنتان را خنک نگه می‌دارد. معمولاً برای دوخت این مدل مانتو از پارچه‌های ساتن ...

مانتوهای مدل #کیمونو مناسب و خنک برای تابستان کیمونو لباس #سنتی زنان ژاپنی‌ست و پوششی راحت و گشاد دارد و به‌همین‌دلیل بدنتان را خنک نگه می‌دارد. معمولاً برای دوخت این مدل مانتو از پارچه‌های ساتن ابریشم استفاده می‌کنند، البته از پارچه حریری که زیرش آستر دوخته باشید هم می‌توانید استفاده ...

۷ شهریور 1398
226
مانتوهای مدل #کیمونو مناسب و خنک برای تابستان کیمونو لباس #سنتی زنان ژاپنی‌ست و پوششی راحت و گشاد دارد و به‌همین‌دلیل بدنتان را خنک نگه می‌دارد. معمولاً برای دوخت این مدل مانتو از پارچه‌های ساتن ...

مانتوهای مدل #کیمونو مناسب و خنک برای تابستان کیمونو لباس #سنتی زنان ژاپنی‌ست و پوششی راحت و گشاد دارد و به‌همین‌دلیل بدنتان را خنک نگه می‌دارد. معمولاً برای دوخت این مدل مانتو از پارچه‌های ساتن ابریشم استفاده می‌کنند، البته از پارچه حریری که زیرش آستر دوخته باشید هم می‌توانید استفاده ...

۷ شهریور 1398
258
مانتوهای مدل #کیمونو مناسب و خنک برای تابستان کیمونو لباس #سنتی زنان ژاپنی‌ست و پوششی راحت و گشاد دارد و به‌همین‌دلیل بدنتان را خنک نگه می‌دارد. معمولاً برای دوخت این مدل مانتو از پارچه‌های ساتن ...

مانتوهای مدل #کیمونو مناسب و خنک برای تابستان کیمونو لباس #سنتی زنان ژاپنی‌ست و پوششی راحت و گشاد دارد و به‌همین‌دلیل بدنتان را خنک نگه می‌دارد. معمولاً برای دوخت این مدل مانتو از پارچه‌های ساتن ابریشم استفاده می‌کنند، البته از پارچه حریری که زیرش آستر دوخته باشید هم می‌توانید استفاده ...

۷ شهریور 1398
222
مانتوهای مدل #کیمونو مناسب و خنک برای تابستان کیمونو لباس #سنتی زنان ژاپنی‌ست و پوششی راحت و گشاد دارد و به‌همین‌دلیل بدنتان را خنک نگه می‌دارد. معمولاً برای دوخت این مدل مانتو از پارچه‌های ساتن ...

مانتوهای مدل #کیمونو مناسب و خنک برای تابستان کیمونو لباس #سنتی زنان ژاپنی‌ست و پوششی راحت و گشاد دارد و به‌همین‌دلیل بدنتان را خنک نگه می‌دارد. معمولاً برای دوخت این مدل مانتو از پارچه‌های ساتن ابریشم استفاده می‌کنند، البته از پارچه حریری که زیرش آستر دوخته باشید هم می‌توانید استفاده ...

۷ شهریور 1398
204
مانتوهای مدل #کیمونو مناسب و خنک برای تابستان کیمونو لباس #سنتی زنان ژاپنی‌ست و پوششی راحت و گشاد دارد و به‌همین‌دلیل بدنتان را خنک نگه می‌دارد. معمولاً برای دوخت این مدل مانتو از پارچه‌های ساتن ...

مانتوهای مدل #کیمونو مناسب و خنک برای تابستان کیمونو لباس #سنتی زنان ژاپنی‌ست و پوششی راحت و گشاد دارد و به‌همین‌دلیل بدنتان را خنک نگه می‌دارد. معمولاً برای دوخت این مدل مانتو از پارچه‌های ساتن ابریشم استفاده می‌کنند، البته از پارچه حریری که زیرش آستر دوخته باشید هم می‌توانید استفاده ...

۷ شهریور 1398
305
مانتوهای مدل #کیمونو مناسب و خنک برای تابستان کیمونو لباس #سنتی زنان ژاپنی‌ست و پوششی راحت و گشاد دارد و به‌همین‌دلیل بدنتان را خنک نگه می‌دارد. معمولاً برای دوخت این مدل مانتو از پارچه‌های ساتن ...

مانتوهای مدل #کیمونو مناسب و خنک برای تابستان کیمونو لباس #سنتی زنان ژاپنی‌ست و پوششی راحت و گشاد دارد و به‌همین‌دلیل بدنتان را خنک نگه می‌دارد. معمولاً برای دوخت این مدل مانتو از پارچه‌های ساتن ابریشم استفاده می‌کنند، البته از پارچه حریری که زیرش آستر دوخته باشید هم می‌توانید استفاده ...

۷ شهریور 1398
214
زیباترین #کیمونو ها 😍 #مد #ایده #سنتی

زیباترین #کیمونو ها 😍 #مد #ایده #سنتی

۲ شهریور 1398
30
زیباترین #کیمونو ها 😍 #مد #ایده #سنتی

زیباترین #کیمونو ها 😍 #مد #ایده #سنتی

۲ شهریور 1398
33
زیباترین #کیمونو ها 😍 #مد #ایده #سنتی

زیباترین #کیمونو ها 😍 #مد #ایده #سنتی

۲ شهریور 1398
36
زیباترین #کیمونو ها 😍 #مد #ایده #سنتی

زیباترین #کیمونو ها 😍 #مد #ایده #سنتی

۲ شهریور 1398
31
زیباترین #کیمونو ها 😍 #مد #ایده #سنتی

زیباترین #کیمونو ها 😍 #مد #ایده #سنتی

۲ شهریور 1398
28
#دختر_انیمه_ای #کیمونو

#دختر_انیمه_ای #کیمونو

۱۹ اسفند 1395
8
#دختر_انیمه_ای #کیمونو

#دختر_انیمه_ای #کیمونو

۱۹ اسفند 1395
13
#کیمونو

#کیمونو

۳۱ تیر 1394
23