نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

کپی_واجب (۹ تصویر)

#کپی_واجب #دین #اسلام #خدا

#کپی_واجب #دین #اسلام #خدا

۳۱ شهریور 1398
4K
تلخم ، به وعده های تو شیرین نمیشوم چون دورِ قبل، من به تو خوشبین نمیشوم با جهل کشوری به فنا میرود ولی من باعثِ هزینه ی سنگین نمیشوم پس داده ای تو درس خودت ...

تلخم ، به وعده های تو شیرین نمیشوم چون دورِ قبل، من به تو خوشبین نمیشوم با جهل کشوری به فنا میرود ولی من باعثِ هزینه ی سنگین نمیشوم پس داده ای تو درس خودت را چهارسال من که دوباره آدمِ پیشین نمیشوم من شاعرم اگر که نگویم، #خیانت است ...

۲۸ اردیبهشت 1396
16K
#کپی_واجب عده ای میگن ک رضا شاه فارس بوده و در منطقه الاشت مازندران متولد شده، حتی اسنادی هست ک میگه رضا شاه قزاق بوده . حتی زبان فارسی رو زیاد خوب نمیدونسته. حتی فیلمی ...

#کپی_واجب عده ای میگن ک رضا شاه فارس بوده و در منطقه الاشت مازندران متولد شده، حتی اسنادی هست ک میگه رضا شاه قزاق بوده . حتی زبان فارسی رو زیاد خوب نمیدونسته. حتی فیلمی ازش هست ک با اتاتورک با زبون ترکی حرف زده. رضا شاه از یک خانواده ...

۲۸ بهمن 1395
5K
#صحن #امام_رضا #التماس_دعا #کپی_واجب #مشهد_الرضا #ایران #امام_الرئوف

#صحن #امام_رضا #التماس_دعا #کپی_واجب #مشهد_الرضا #ایران #امام_الرئوف

۱۱ آذر 1395
2K
#صحن_انقلاب #امام_رضا #عکاس_خودم #التماس_دعا #کپی_واجب #مشهد_الرضا #ایران #امام_الرئوف

#صحن_انقلاب #امام_رضا #عکاس_خودم #التماس_دعا #کپی_واجب #مشهد_الرضا #ایران #امام_الرئوف

۱۱ آذر 1395
2K
#صحن_انقلاب #امام_رضا #عکاس_خودم #التماس_دعا #کپی_واجب #مشهد_الرضا #ایران #امام_الرئوف

#صحن_انقلاب #امام_رضا #عکاس_خودم #التماس_دعا #کپی_واجب #مشهد_الرضا #ایران #امام_الرئوف

۱۱ آذر 1395
3K
#عشق_عاشق #صحن_انقلاب #امام_رضا #عکاس_خودم #التماس_دعا #کپی_واجب #مشهد_الرضا #ایران #امام_الرئوف

#عشق_عاشق #صحن_انقلاب #امام_رضا #عکاس_خودم #التماس_دعا #کپی_واجب #مشهد_الرضا #ایران #امام_الرئوف

۱۱ آذر 1395
3K
#امروز #امام_رضا #عکاس_خودم #التماس_دعا #کپی_واجب #مشهد_الرضا #ایران #امام_الرئوف

#امروز #امام_رضا #عکاس_خودم #التماس_دعا #کپی_واجب #مشهد_الرضا #ایران #امام_الرئوف

۱۱ آذر 1395
3K
#صحن_انقلاب #امام_رضا #عکاس_خودم #التماس_دعا #کپی_واجب #مشهد_الرضا #ایران #امام_الرئوف

#صحن_انقلاب #امام_رضا #عکاس_خودم #التماس_دعا #کپی_واجب #مشهد_الرضا #ایران #امام_الرئوف

۱۱ آذر 1395
2K