نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

کپشنو_بخونین (۱ تصویر)

#کپشنو_بخونین موهایم کوتاه می شوند صدای قیچی می آید.میشنوی؟ صدای ماشین برقی اش می آید موهایم را به میل خود و به دست کس دیگری کوتاه میکنم. میدانم که او دوست ندارد,مثل من که دوست ...

#کپشنو_بخونین موهایم کوتاه می شوند صدای قیچی می آید.میشنوی؟ صدای ماشین برقی اش می آید موهایم را به میل خود و به دست کس دیگری کوتاه میکنم. میدانم که او دوست ندارد,مثل من که دوست ندارم موهایش کوتاه باشد با خود گفتم شاید اکنون عذابی ام در دنیایش و شاید ...

۲۵ بهمن 1397
56